Żądanie odszkodowania a przerwanie zasiedzenia

A A A

Sąd Najwyższy rozpatrzył sprawę dotyczącą zapłaty wynagrodzenia za bezumowne posadowienie instalacji przesyłowej na działce. Jej właścicielami są państwo S., którzy przejęli grunt po przedsiębiorstwie państwowym. Na nieruchomości znajduje się słup i linia energetyczna, zbudowane jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Obecnie instalacja przesyłowa jest własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Państwo S. domagali się od PSE odszkodowania (12 000 zł) za 3 ostatnie lata korzystania z ich gruntu i wystosowali pozew w tym zakresie. Jednak już tydzień po tym jak przedsiębiorstwo poznało roszczenia właścicieli gruntu, wystąpiło do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia służebności.

Zdaniem Sądu Rejonowego nie było podstaw by przyznać rację PSE. Organ ten stwierdził, że termin zasiedzenia (30 lat) powinien być liczony dopiero od momentu odejścia od jednolitej własności państwowej (tj. 1.2.1989 r.). Z takim orzeczeniem nie zgodził się z kolei Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Uznał on, że zasiedzenie biegnie od momentu wyodrębnienia się przedsiębiorstwa tj. od 17.7.1981 r. Wymagany termin 30 lat upłynąłby zatem 18.7.2011 r., ale został on przerwany w 2009 r. pozwem państwa S.

W orzecznictwie SN ujawniono dwa przeciwne stanowiska, jakie pojawiły się w podobnych sprawach. Organ ten w postanowieniach z 22.1.2010 r. (V CSK 239/09) i z 23.10.2013 r. (IV CSK 30/13) orzekł, że powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu (w zakresie służebności przesyłu) przerywa bieg zasiedzenia służebności. Gdyby wnioskowano o usunięcie instalacji, powództwo takie nie zawsze mogłoby być skuteczne, ponieważ stałoby w sprzeczności z interesem społecznym (w rozumieniu wielu użytkowników tej instalacji). Z kolei w orzeczeniu z 12.9.2013 r. (IV CSK 88/13), SN wyraził odmienny pogląd, stwierdzając, że powództwo takie nie jest sporem o własność między właścicielem gruntu a posiadaczem służebności. W związku z powyższym jego skutkiem nie może być pozbawienie posiadania działki, czyli nie przerywa ono zasiedzenia.

SN przychylał się do wykładni z postanowienia z 12.9.2013 r. Zdaniem organu wytoczenie przez właściciela nieruchomości obciążonej powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności. Bieg ten ulega przerwaniu przez każdą czynność przed sądem, pod warunkiem, że dotyczy ona bezpośrednio dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia. W omawianej sytuacji sprawa toczyła się o ustanowienie służebności przesyłu, do wystąpienia o które ma prawo tak właściciel sieci, jak i posiadacz gruntu. SN w orzeczeniu z 13.2.2014 r. (V CSK 167/13) skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SO.

Źródło: rp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Żądanie odszkodowania a przerwanie zasiedzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny