Zachowek nie jest kosztem uzyskania przychodu

A A A

Podatnik był jedynym spadkobiercą nieruchomości po zmarłej matce, jednak w domu, który odziedziczył mieszkał jego brat ze swoją rodziną, który domagał się zachowku. Spadkobierca uznał, że jedynym sposobem na rozliczenie się z rodzeństwem będzie sprzedaż odziedziczonego domu wraz z działką oraz podział uzyskanej w ten sposób kwoty. Szybko doszło zatem do transakcji zbycia oraz zawarcia notarialnej ugody między braćmi. Na jej mocy spadkobierca w ramach zachowku przekazał bratu 190 tys. zł w zamian za to, że on i jego rodzina wyprowadzą się z nieruchomości w ciągu trzech miesięcy. Sprawa wydawała się być zakończona – pozostało tylko odprowadzić podatek od dokonanych czynności. Mężczyzna miał wątpliwości, co do jego kwoty. W związku z powyższym zapytał fiskusa, czy sumę pieniędzy, jaką wypłacił on bratu w ramach zachowku, powinien potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji (IBPB-2-2/4511-531/ 16/Mma) stwierdził, że opinia podatnika nie jest słuszna. Wskazał on przede wszystkim na okoliczność, że do transakcji sprzedaży nieruchomości doszło wcześniej niż przed upływem 5 lat od momentu, w którym mężczyzna wszedł w posiadanie domu i działki. W związku z powyższym podatnik powinien zapłacić daninę w stawce 19% od uzyskanego dochodu, rozumianego, jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Czy zatem wypłacony bratu zachowek można zakwalifikować właśnie do kosztów uzyskania przychodu? Zgodnie z opinią Dyrektora Izby Skarbowej – nie. Przedstawiciel fiskusa powołał się w tym względzie na art. 22 ust. 6d PDOFizU (za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c PDOFizU, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn). Według powyższego przepisu mężczyzna nie może zaliczyć zachowku do kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie – mężczyzna będzie musiał uiścić podatek od całej kwoty, jaką uzyskał w wyniku sprzedaży darowanej mu nieruchomości.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zachowek nie jest kosztem uzyskania przychodu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny