Za podatek od nieruchomości użytkownicy wieczyści nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności

A A A

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13.6.2008 r. (I SA/Lu 208/08) za zobowiązania w podatku od nieruchomości użytkownicy wieczyści nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności. Każdy z nich płaci podatek tylko od swojego udziału. Wyrok taki zapadł w sprawie, w której skarżący był współużytkownikiem wieczystym gruntu łącznie ze spółką znajdującą się w stanie upadłości. Nie złożył on, mimo wezwania organów podatkowych, deklaracji korygującej wysokość podatku. Wobec powyższego, organ podatkowy wszczął postępowanie z urzędu i wydał decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Skarżący skierował skargę do WSA. Twierdził, iż stroną powinien być drugi z użytkowników wieczysty. Jako podstawę wskazał na odpowiedzialność solidarną ww. podmiotów. Sąd nie uznał tej argumentacji i skargę oddalił. W uzasadnieniu wskazano, iż grunt pozostaje we współużytkowaniu wieczystym. Solidarna odpowiedzialność dłużników jest wyłączona z mocy art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wykazano, iż zobowiązanie podatkowe zostało obliczone przez podatnika bez uwzględnienia art. 3 ust. 5 ustawy. Organ podatkowy był uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu i wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego od podstawy opodatkowania określonej w drodze oszacowania. Sąd wskazał ponadto, że złożenie przez podatnika deklaracji w toku postępowania podatkowego nie mogło być uznane za skuteczne i zwolnić organ z obowiązku wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w odpowiedniej wysokości.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Za podatek od nieruchomości użytkownicy wieczyści nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny