Wysokość podatku PCC

A A A

Orzeczeniem wydanym w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II SA/Wa 2801/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że przy obliczaniu wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy brać pod uwagę wartość nieruchomości, z dnia dokonania transakcji.

 

Jedna ze Spółek, mająca siedzibę na terenie m.st. Warszawa dokonała zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionym na jej terenie budynkiem. Uiściła wskazany podatek, którego wysokość została jednak zakwestionowana przez organy podatkowe. Urzędnicy, po analizie przedłożonej przez podatnika dokumentacji doszli do przekonania, iż wartość podanej nieruchomości została zaniżona, co pociągnęło za sobą uszczuplenie wskazanej powyżej należności publicznoprawnej. W celu rozwiania powstałych wątpliwości urzędnicy powołali biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, który potwierdził ich podejrzenia. W stosunku do spółki została wydana więc decyzja, nakładająca na nią obowiązek uiszczenia dopłaty PCC.

 

Spółka odwołała się od niej, jako podstawę wskazując okoliczność, iż rynkowa wartość nieruchomości została błędnie obliczona przez organy podatkowe, gdyż winna zostać pomniejszona o wartość rozebranego przez Spółkę budynku. W ocenie podatnika budynek nie nadawał się do eksploatacji, co skutkowało koniecznością jego rozebrania. Spółka wskazała, iż PCC został pomniejszony o wartość rozebranego budynku.

 

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Warszawie, który podzielił sposób obliczenia PCC dokonany przez organy podatkowe. W uzasadnieniu przywołano treść art. 6 ust. 2 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, iż wysokość wskazanej należności określa się na podstawie „przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów”.

 

Źródła: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wysokość podatku PCC
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny