Wykup lokali zakładowych po nowemu

A A A

W drugiej połowie marca br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. Grupa posłów z SLD tym samym wraca co pomysłu reprywatyzacji budynków zakładowych. Autorzy propozycji legislacyjnych chcą przyznania najemcom mieszkań zlokalizowanych w takich budynkach roszczenia o ich wykup. Mieli by oni otrzymać takie prawo, o ile w danym budynku doszłoby do sprzedaży choćby jednego lokalu. Aktualnie lokatorzy mieszkań w budynkach zakładowych mają jedynie prawo pierwszeństwa ich wykupu. Taka modyfikacja przepisów – zdaniem posłów – miałaby ułatwić wykup mieszkań tym z lokatorów, którym uniemożliwiają to obecni właściciele. Mieszkańcy mogliby wystąpić do sądu o wydanie stosownego orzeczenia, które zastąpiłoby oświadczenie woli właściciela.

Inną zmianą, jaką proponują autorzy projektu jest rozwiązanie problemu mieszkań Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, czyli lokali będącymi we władaniu zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, instytucji służby zdrowia, zarządców dróg. Posłowie chcieliby, żeby wymienione lokale również mogły być wykupione przez ich najemców. Dotychczas nie były one bowiem objęte ustawą z 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24). Autorzy projektu zastrzegają jednak, że w myśl ich propozycji, najemcy takich mieszkań mogliby składać wnioski o ich wykup tylko do końca 2014 r. Jednocześnie podmioty, we władaniu których obecnie znajdują się omawiane lokale nie będą mogły wyzbywać się ich na rzecz najemców, jeżeli pomieszczenia te będą im potrzebne do prowadzenia działalności statutowej.

Posłowie przewidują także dla najemców ulgi w cenie wykupowanych lokali. Miałaby to być bonifikata w wysokości 3% za każdy rok najmu oraz 6% za każdy rok pracy, ale łączna obniżka nie mogłaby być większa niż 95% ceny sprzedaży mieszkania. Stały upust w tej wysokości (95%) autorzy projektu przewidują dla emerytów oraz osób owdowiałych.

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wykup lokali zakładowych po nowemu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny