Wspólnota może domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu

A A A

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali. To sedno uchwały Sądu Najwyższego z 6.6.2012 r. (III CZP 25/12).

 

Rozstrzygnięcie SN zapadło w odniesieniu do następującego stanu faktycznego. Spółka E. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Niewielka część tej nieruchomości pozostaje w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego też wspólnota zażądała od spółki zapłaty ok. 43 000 zł za bezumowne korzystanie ze spornego gruntu. Spółka E. nie uznała zasadności roszczenia i sprawa trafiła na drogę sądową. Sąd Okręgowy w Radomiu orzekający w niniejszej sprawie powziął wątpliwość czy wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy przyjął, że zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej jest ograniczona do praw i obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomości wspólną. Wspólnota może posiadać majątek własny, w którego skład wchodzą m.in. uiszczane przez właścicieli zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej. Sąd Okręgowy nie był jednak pewny czy do majątku można zaliczyć również zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z części gruntu stanowiącego przedmiot współużytkowania wieczystego członków wspólnoty mieszkaniowej. Wątpliwość sądu pogłębiał dodatkowo fakt, iż dochodzenie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za część nieruchomości wspólnej ma swoje źródło w przepisach o ochronie własności. Oznacza to, że nie jest czynnością związaną z zarządzaniem nieruchomością wspólną. SN w podjętej uchwale jednoznacznie wskazał, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma prawo występować w jej imieniu z żądaniem zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wspólnota może domagać się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny