Wsparcie gmin w budowie lokali socjalnych i noclegowni

A A A

W dniu 8.12.2006 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Obecnie obowiązek dostarczania lokali socjalnych eksmitowanym, jeżeli prawo do takiego lokalu wynika z wyroku eksmisyjnego spoczywać będzie na gminach. W praktyce gminy bardzo często nie są w stanie udźwignąć tego obowiązku. Ustawa przewiduje, że państwo będzie dofinansowywać gminom remonty i przebudowę budynków na cele socjalne. Z jego wsparcia mogą one także skorzystać, wpłacając partycypację w towarzystwie budownictwa społecznego, które w zamian wynajmie lokale mieszkańcom gminy. Pieniądze otrzymają także na noclegownie oraz domy dla bezdomnych i mieszkania ochronne. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także organizacje pożytku publicznego oraz związki międzygminne. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Dopłat, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Wysokość dofinansowania z budżetu będzie zależała od rodzaju inwestycji. Gminy, które wpłacają partycypację do towarzystwa budownictwa społecznego, otrzymają zwrot połowy tej kwoty. Przy adaptacji (także remontach) budynków na noclegownie, domy dla bezdomnych gminy i organizacje pozarządowe otrzymają zwrot 40% kosztów inwestycji, przy adaptacji (lub remontach, przebudowie) budynków na lokale socjalne - 30%. Tyle samo otrzymają na budowę noclegowni, ale już na budowę nowych lokali socjalnych - 20%.

 

Według symulacji rządu w ciągu ośmiu lat przy pomocy państwa powinno powstać 100 000 lokali i 20 000 miejsc w noclegowniach.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wsparcie gmin w budowie lokali socjalnych i noclegowni
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny