Wskaźnik koniunktury w budownictwie najlepszy od 4 lat

A A A

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej podał, że ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie w II kwartale 2006 r. wyniósł 44 i był najwyższy od II kwartału 1996 r., kiedy to osiągnął 38,6. Według raportu obecny wskaźnik jest znacznie wyższy niż w II kwartale ostatnich lat: o 14 punktów niż rok i 2 lata temu, o 31 punktów niż 3 lata temu. Wskaźniki koniunktury są dobre zarówno sektorze państwowym, jak i prywatnym.

 

Jak wynika z raportu, im mniejsza firma, tym wskaźnik koniunktury jest niższy. W grupie najmniejszych firm prywatnych, zatrudniających do 10 pracowników, wskaźnik wyniósł tylko 20,2. Zmniejszyło się regionalne zróżnicowanie koniunktury w budownictwie. W II kwartale najwyższą wartość wskaźnika koniunktury - 56,6, zaobserwowano w regionie północno-wschodnim, a najniższą - 34,3 w regionie południowo-zachodnim.

 

Wskaźniki wzrostu cen usług budowlanych w firmach państwowych i prywatnych znacznie się różnią, wynosząc odpowiednio 19,7 i 8,4. Najmniejszy wzrost cen wystąpił w małych zakładach prywatnych, zatrudniających do 10 osób - 4,3. W przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych - wskaźniki wzrostu cen wynoszą odpowiednio 17,6 oraz 24,1. Według raportu w portfelach firm budowlanych znajduje się bardzo dużo zamówień, ich sytuacja finansowa jest lepsza, a firmy optymistycznie oceniają swoją przyszłość. Rośnie też poziom nakładów inwestycyjnych budownictwie.

 

W II kwartale 2006 r. głównymi barierami dla aktywności budownictwa były: silna konkurencja wewnątrz branży, zatory płatnicze i zbyt wysokie podatki. Badania przeprowadzono na 399 zakładach i firmach budowlanych, w tym 308 prywatnych. 210 firm zatrudniało od 21 do 100 osób.

 

Źródło: PAP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wskaźnik koniunktury w budownictwie najlepszy od 4 lat
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny