Wskaźnik Fair Value IndexTM

A A A

Prezentowany przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield kwartalny wskaźnik Fair Value IndexTM – uwzględniający 122 europejskie rynki nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych – osiągnął poziom równowagi po raz pierwszy od 2009 roku, w którym rynki nieruchomości w Europie zaczęły wychodzić z kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 roku.

Na podstawie opatentowanej metody obliczeń, dla każdego rynku ustalana jest tzw. wartość realna, która wskazuje na odpowiednią kompensację ryzyka związanego z nabyciem najbardziej atrakcyjnych nieruchomości przy zachowaniu pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego.

W drugim kwartale br. liczba rynków niedoszacowanych zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem wobec malejącej rozpiętości pomiędzy zwrotami realnymi i prognozowanymi oraz wpływu kompresji stóp kapitalizacji.

Według wskaźnika Fair Value IndexTM, 30 rynków jest niedoszacowanych, 65 jest wycenianych zgodnie z realną wartością, a 27 uznano za przeszacowane. Największą ilość aktywów niedoszacowanych oferuje inwestorom sektor logistyczny – 17 spośród 30 rynków niedoszacowanych to rynki logistyczne.

W II kwartale br. najbardziej niedoszacowanym rynkiem europejskim była Moskwa, która zajęła pierwsze i drugie miejsce odpowiednio w sektorze nieruchomości handlowych i biurowych. Pierwszą piątkę zamykają Sofia (sektor biurowy), Dublin (sektor logistyczny) i Barcelona (sektor logistyczny). Najmniejszą liczbę rynków niedoszacowanych mają: Wielka Brytania – jeden z 28 (sektor nieruchomości biurowych w Bristolu) – oraz Francja – dwa z dziesięciu (sektor nieruchomości logistycznych w Paryżu i Marsylii).

Pięć najbardziej przeszacowanych rynków w Europie to: Stambuł (sektor biurowy), Genewa (sektor biurowy), Wiedeń (sektor biurowy), Mediolan (sektor handlowy) i Rzym (sektor handlowy). Wskutek wysokiego oprocentowania obligacji w Turcji zwrot realny z nieruchomości jest obecnie niemal dwukrotnie wyższy od zwrotu prognozowanego. Stopy kapitalizacji dla nieruchomości handlowych w Rzymie i Mediolanie utrzymują się na bardzo niskim poziomie wynoszącym 2,75%, wskutek czego rynki te są mniej atrakcyjne pod względem relatywnych wycen.

Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Cushman & Wakefield analizy 122 rynków, 53% rynku logistycznego uznano za niedoszacowane w porównaniu z 14% dla sektora nieruchomości zarówno biurowych, jak i handlowych. Natomiast 3% rynku logistycznego jest przeszacowana w porównaniu z 37,5% i 16,5% odpowiednio dla rynku nieruchomości biurowych i handlowych. Z raportu firmy Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszej dwudziestce lokalizacji niedoszacowanych znalazło się 15 miast z 11 różnych krajów.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się wśród najbardziej niedoszacowanych rynków nieruchomości – taki status otrzymała ponad połowa z nich. Z kolei Niemcy, kraje Beneluksu i kraje peryferyjne strefy euro charakteryzują się zrównoważoną liczbą rynków wycenianych według realnej wartości i niedoszacowanych.

Źródło: Cushman & Wakefield

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wskaźnik Fair Value IndexTM
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny