Wpływ umowy użyczenia mieszkania na zapewnienie lokalu zastępczego

A A A

Sądową batalię stoczyła gmina i rodzina zajmująca lokal komunalny na zasadzie użyczenia od najemcy. Urzędnicy wynajmowali mieszkanie innemu lokatorowi, a ten bez wiedzy i zgody władz samorządowych udostępnił nieruchomość innej rodzinie. Kiedy zatem gmina rozwiązała umowę najmu z pierwotnym najemcą, wystąpiła przeciwko tym, którzy faktycznie zajmowali lokal, chociaż domagali się oni mieszkania zastępczego. Gmina jednak odmawiała takiego działania, bowiem fakt użyczenia im nieruchomości przez pierwotnego najemcę odbył się poza jakimikolwiek ustaleniami z samorządem.

 

Sprawa najpierw trafiła do sądu I instancji, który stanął po stronie rodziny. Uznał, że osobom tym przysługuje tzw. pochodne prawo do zajmowanego lokalu, a tym samym przy eksmisji urzędnicy powinni zapewnić mieszkanie zastępcze. Gmina odwołała się od tego wyroku i spór trafił do rozpoznania przez sąd II instancji. Organ ten doszedł do wniosku, że kluczowe dla rozstrzygnięcia zaistniałego problemu jest ustalenie, czy osoba, której najemca oddał lokal mieszkalny do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150). Z takim pytaniem zwrócił się zatem do Sądu Najwyższego.

W uchwale z 15.11.2018 r. (III CZP 49/18) SN orzekł na korzyść rodziny, uznając, że osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego wymaganej w art. 6882 KC, jest lokatorem w rozumieniu ww. przepisów OchrLokU. Skład orzekający zwrócił uwagę na to, że brak wspomnianej zgody nie oznacza nieważności ani bezskuteczności czynności, ponieważ w takim przypadku sankcją przewidzianą dla wynajmującego (osoby która zawarła umowę dającą tytuł pośredni do lokalu) jest możliwość wypowiedzenia umowy podstawowej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpływ umowy użyczenia mieszkania na zapewnienie lokalu zastępczego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny