Wpływ stanu budynku na ulgę odsetkową

A A A

Na wokandzie NSA znalazła się sprawa małżeństwa, którego roczne rozliczenie podatkowe za 2009 r. zostało podważone przez urząd skarbowy. Tematem, w ramach którego powstał spór, była ulga odsetkowa, o której mowa w art. 26 b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2002–2006. Uprawniała ona do odliczenia od dochodu spłacanych odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (tj. na budowę budynku, wniesienie wkładu budowlanego, wkładu do spółdzielni, zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od dewelopera oraz nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne).

 

Kwestią, która wzbudziła zastrzeżenia urzędników był fakt, że podatnicy odliczyli od dochodu odsetki od spłacanego kredytu przeznaczonego na zakup „niegotowej” nieruchomości. Zdaniem urzędników było to niewłaściwe działanie. Fiskus twierdził, że małżeństwo nie mogło dokonać takiego odliczenia, bowiem, z pożyczonych środków kupiło działkę z rozpoczętą budową domu. Był on w stanie surowym zamkniętym z wykończeniem wnętrz, ale bez części zewnętrznej, a według organów podatkowych taka inwestycja nie została objęta ulgą podatkową.

 

Podatnicy odwołali się od decyzji fiskusa, ten jednak nie zmienił zdania. Małżeństwo stało na stanowisku, że miało prawo do skorzystania z ulgi, bowiem stan nowo budowanego domu nie jest warunkiem do uzyskania takiego uprawnienia. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Organ ten przychylił się do opinii organu podatkowego. Stwierdził, że ulga z jakiej skorzystali podatnicy miała się wiązać z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oznacza zakup takiej budowli, która została dopiero co wzniesiona, zbudowana i jest obiektem ukończonym. Ulga nie może finansować kolejnego etapu, jakim jest przejście ze stanu surowego do stanu nadającego się do użytku – wyjaśnił sąd.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie uznał ich skargi i przyznał rację fiskusowi. Stwierdził, że ulga związana z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oznacza zakup nieruchomości, która została dopiero co wzniesiona i jest obiektem ukończonym. W konsekwencji nie można w jej ramach realizować kolejnego etapu budowy.

 

NSA nie poparł jednak takiej opinii i przyznał rację podatnikom. W prawomocnym wyroku z 29.4.2013 r. (II FSK 1691/11) organ orzekł, że skorzystanie z ulgi odsetkowej nie jest uzależnione od zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl przepisów prawa budowlanego. W konsekwencji – do skorzystania z ulgi uprawniało nabycie domu w stanie surowym.

 

Ulga, o której mowa dotyczyła kredytów zaciągniętych do 1.1.2007 r. Osoby, które podpisały umowy z bankami do tego czasu, mają prawo do odliczeń na zasadzie praw nabytych.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpływ stanu budynku na ulgę odsetkową
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny