Wniesienie nieruchomości aportem do spółki miejskiej

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24.1.2012 r. orzekł, iż brak zawiadomienia najemców mieszkań w budynku komunalnym o zamiarze wniesienia go do spółki miejskiej w drodze aportu, pozbawia lokatorów prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych mieszkań (I OSK 1917/11).

 

Rada miejska w Nakle n/Notecią podjęła uchwałę w sprawie przekazania w drodze aportu do spółki gminnej działki z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Jedna z lokatorek wniosła na powyższą uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skarżąca zaznaczyła, że nikt jej, ani pozostałych lokatorów nie powiadomił o fakcie zbycia budynku. O tej okoliczności lokatorzy budynku dowiedzieli się od nowego właściciela, przy okazji wypowiedzenia im dotychczasowej wysokości czynszu najmu. Zezwolenie przez radę miejską na bezprzetargowe zbycie nieruchomości na rzecz spółki gminnej, pomijające całkowicie osoby uprawnione do skorzystania z prawa pierwszeństwa, którego istotą jest zakaz rozporządzania nieruchomością samorządową w sposób je naruszający, pozbawiło ich możliwości skorzystania z ustawowego uprawnienia z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy 21.7.1997 r. o gospodarce nieruchomości. Przepis ten przewiduje, że w przypadku zbywania nieruchomości państwowych i komunalnych osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcom lokali mieszkalnych. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 3b tej ustawy wniesienie nieruchomości aportem do spółki z o.o. jest zbyciem nieruchomości.

 

WSA oddalił skargę lokatorki. Sąd zaznaczył, iż występująca w sprawie spółka jest jednoosobową spółką gminną, w której 100% udziałów posiada gmina, a funkcję zgromadzenia wspólników pełni burmistrz. Zatem wniesienie aportem do tej spółki gruntowej, zabudowanej nieruchomości gminnej nie spowodowało wyłączenia tej nieruchomości z majątku komunalnego (gminnego) i nie stanowi zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 34 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwała spowodowała jedynie zmianę formy własności gminnej (II SA/Bd 1323/10).

 

Dopiero NSA wydał korzystny dla lokatorki wyrok. Wprawdzie miasto jest w 100% właścicielem spółki, jednakże wniesione do niej nieruchomości należą do spółki, a nie do miasta. Nie może więc ono nimi rozporządzać. W tej sytuacji należało zastosować art. 34 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że gdy prawo pierwokupu przysługuje najemcom lokali mieszkalnych, zawiadamia się ich na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości pod warunkiem złożenia wniosków w terminie określonym w zawiadomieniu. Lokatorzy budynku, który został wniesiony do spółki w drodze aportu, powinni zostać zawiadomieni o podjęciu uchwały. W konsekwencji NSA uchylił wyrok sądu niższej instancji i stwierdził, że uchwała została wydana z naruszeniem prawa Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wniesienie nieruchomości aportem do spółki miejskiej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny