Ważna zmiana dla właścicieli mieszkań. Koniec użytkowania wieczystego

A A A

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o użytkowaniu wieczystym. Podstawowym założeniem jest aby, współużytkownicy gruntów wieczystych zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi zamiast udziałów w prawie użytkowania otrzymali prawo współwłasności gruntu.

 

W opinii autorów projektu, obecny porządek prawny rodzi wiele problemów. Wynikają one z faktu, że objęty własnością lokal jest na ogół usytuowany na gruncie, do którego posiadaczowi mieszkania przysługuje częściowy udział w jego użytkowaniu wieczystym. Komplikacje pojawiają się, kiedy np. właściciele mieszkań znajdujących się w bloku chcą przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności, ale nie są w tym względzie jednomyślni. Wystarczy, że jeden z nich zgłosi sprzeciw, a sprawa trafia do sądu. W konsekwencji cała procedura ulega znacznemu przedłużeniu.

Podobnie jest w kwestii składania odwołań od aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste. Właściciele mieszkań posiadający udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym są one zlokalizowane, muszą z tego tytułu ponosić roczne opłaty. Ich stawki są co pewien czas aktualizowane, co zazwyczaj – zwłaszcza w dużych miastach – wiąże się z dość gwałtownym i znacznym podniesieniem wysokości daniny. Właścicielom lokali przysługuje prawo do wniesienia odwołania od nowo ustalonej stawki opłaty, jednak nie wszyscy korzystają z takiej możliwości. Co za tym idzie, zdarza się, że posiadacze mieszkań w tym samym bloku, którym przysługuje prawo do takiego samego udziału w użytkowaniu wieczystym danego gruntu, płacą z tego tytułu opłaty w różnej wysokości.

W myśl propozycji Ministerstwa, przekazanie prawa własności gruntu na rzecz właścicieli lokali miałoby się odbywać ustawowo w przypadku współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Właściciele lokali mieliby ponosić cykliczną opłatę z tytułu przekształcenia, której wysokość odpowiadałaby daninie związanej z użytkowaniem wieczystym, obowiązującej w dniu przekształcenia (czyli w dniu wejścia w życie ustawy). Miałaby ona być wnoszona przez czas, na jaki było ustanowione użytkowanie wieczyste, a w przypadku długich okresów – miałaby być waloryzowana za pomocą wskaźników ogłaszanych co kwartał przez Prezesa GUS.

Autorzy projektu przewidują także możliwość uiszczenia jednorazowej opłaty. Właściciele, którzy zdecydowaliby się na takie rozwiązanie, uzyskaliby od Skarbu Państwa lub gminy (jako dotychczasowych właścicieli gruntu) 50% zniżki. Według planów Ministerstwa projekt ustawy ma zostać przekazany do konsultacji, a następnie uchwalony pod koniec bieżącego roku.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ważna zmiana dla właścicieli mieszkań. Koniec użytkowania wieczystego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny