Ważna ocena oddziaływania na środowisko

A A A

Do sądowego sporu z ekologią w tle doszło w województwie świętokrzyskim. Włodarze Gminy Miasta i Gminy Końskie chcieli odbudować istniejący w latach 60. sztuczny zbiornik wodny na jednej z lokalnych rzek.


Inwestycja była uzasadniona nie tylko względami rekreacyjnymi, ale także pragmatycznymi – bez jazu piętrzącego, będącego jedną ze składowych przedsięwzięcia, niektórym miejscowościom groziło nawet odcięcie od wody. Kiedy zatem pojawiła się możliwość uzyskania dotacji na realizację zbiornika, samorząd zaczął działać. Dla przedsięwzięcia została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, a na jej podstawie wydano środowiskowe uwarunkowania. Plan budowy wraz z raportem środowiskowym stanowił podstawę do realizacji inwestycji zakładającej budowę zbiornika wraz z jazem piętrzącym, a także trzy małe elektrownie wodne. Przedsięwzięcie w takim zakresie zostało jednak zaskarżone przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, którego przedstawiciele dopatrzyli się szeregu zagrożeń dla środowiska. Ekolodzy argumentowali, że przeprowadzenie inwestycji zgodnie z założeniami samorządu może doprowadzić do zubożenia różnorodności biologicznej rzeki, w tym wyginięcia chronionych gatunków ryb. Argumenty wzmacniał fakt, że budowa miała zostać przeprowadzona częściowo na terenach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Po rozpatrzeniu okoliczności sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stanął po stronie ekologów i nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę. W opinii organu zastrzeżenia budziła dokonana ocena oddziaływania na środowisko, która nie wykluczyła jednoznacznie, że dane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zasoby naturalne. Co za tym idzie, nie można wydać wiążącej decyzji środowiskowej.

Samorządowcy – jak twierdzili – zastosowali się do uwag WSA i dokonali weryfikacji raportu środowiskowego. Na tej podstawie wydali nową decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia, jednak i ona została zaskarżona przez MŚTO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że nie ma podstaw, by podważyć działania Urzędu Gminy. Zdaniem tego organu ponownie dokonana ocena oddziaływania na środowisko wykazała, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na lokalną przyrodę, w tym na obszar Natura 2000.

Ekolodzy nie dali za wygraną i ponownie skierowali sprawę do sądu. WSA w Kielcach w orzeczeniu z 5.9.2019 r. (II SA/Ke 107/19) po rozpatrzeniu skargi na decyzję SKO uznał ją za zasadną. W opinii sądu w sprawie wciąż brakowało poprawnie przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, która jednoznacznie zdecydowałaby o możliwości przeprowadzenia budowy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ważna ocena oddziaływania na środowisko
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny