Warunki ubiegania się o lokal komunalny

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich orzeczeń przesądził, iż spełnienie warunku uzyskiwania niskich dochodów oraz zamieszkiwanie w trudnych warunkach mieszkaniowych skutkuje możliwością ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego (I OSK 598/08).

 

Wskazany wyrok został wydany w następstwie zaistnienia następującego stanu faktycznego. Rada Miejska Polanicy Zdrój podjęła uchwałę, w której określiła m.in. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wskazano w niej warunki, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać prawo do lokalu komunalnego. Osoba ubiegająca się o nie musiała stale zamieszkiwać na terenie wskazanej gminy przez okres co najmniej trzech lat. Koniecznym było również wykazanie niskich dochodów oraz wymagające poprawy warunki lokalowe mieszkańca. Z rozstrzygnięciami uchwały nie zgodził się wojewoda dolnośląski. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zaskarżył on ww. postanowienia uchwały.

 

WSA podzielił argumentację wojewody, iż wprowadzenie przez Radę Gminy Polanicy Zdrój wymogu zamieszkiwania na terenie jej właściwości jest niewątpliwie sprzeczne z definicją wspólnoty samorządowej określonej w ustawie z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym. We wskazanym orzeczeniu WSA odrzucił jednocześnie argumentację, iż niezgodnym z obowiązującymi normami jest wymóg łącznego spełnienia przez osobę ubiegającą się o lokal komunalny warunku uzyskiwania niskich dochodów i konieczność poprawy warunków bytowych. W następstwie wniesionej przez wojewodę skargi kasacyjnej NSA podtrzymał rozstrzygnięcie WSA.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warunki ubiegania się o lokal komunalny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny