W drodze zasiedzenia służebność może nabyć również przedsiębiorca

A A A

Postanowieniem z 18.5.2007 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że przedsiębiorstwo będące właścicielem urządzeń przesyłowych (np. słupów linii energetycznej, rurociągów itp.) znajdujących się na cudzym gruncie może uzyskać prawo dostępu do gruntu w drodze zasiedzenia.

 

Takie stanowisko SN jest korzystne dla tzw. przedsiębiorstw przesyłowych, pozwala bowiem zalegalizować korzystanie z cudzego gruntu także, w przypadku gdy urządzenia przedsiębiorstwa znalazły się na nim bez zgody właściciela czy decyzji administracyjnej. Do takiej legalizacji wymagany jest upływ czasu: w przypadku gdy urządzenia zostały umiejscowione w złej wierze (a tak jest zazwyczaj) – 30 lat według przepisów obowiązujących od lipca 1990 r. i 20 lat, jeżeli termin ten minął wcześniej.

 

W sprawie, w której orzekał SN, zakład energetyczny (poprzednik prawny aktualnego właściciela linii) na podstawie pozwolenia na budowę przeprowadził przez cudzą nieruchomość linię energetyczną. Budowa przeprowadzona została w czasie, kiedy właściciel nieruchomości przebywał za granicą. Właściciel nieruchomości wyjechał po 1966 r., wrócił w 1972 r., tymczasem wybudowana na jego działce linia oddana została do użytkowania 15 listopada 1971 r. W 2002 r. zakład energetyczny wystąpił do sądu o stwierdzenie na jego rzecz zasiedzenia służebności dostępu do linii energetycznej przebiegającej przez tę działkę. Sąd I instancji oddalił roszczenie powodowej spółki, ale już sąd II instancji stwierdził zasiedzenie od 15 listopada 2001 r., z tym że na rzecz Skarbu Państwa. W styczniu 2006 r. SN uchylił ten wyrok z uwagi na fakt, że w czasie wydawania wyroku Skarb Państwa nie był już posiadaczem służebności i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd odwoławczy.

 

Sąd II instancji po ponownym rozpatrzeniu sprawy oddalił wniosek spółki o stwierdzenie zasiedzenia. Wskutek skargi kasacyjnej sprawa znowu trafiła do Sądu Najwyższego i jeszcze raz wróciła do ponownego rozpoznania. SN nie zgodził się z poglądem sądu II instancji, że poprzednik prawny spółki, który na podstawie tzw. noweli uwłaszczeniowej do ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami nabył 5.12.1990 r. prawo użytkowania gruntów i prawo własności urządzeń i budynków od Skarbu Państwa, nie nabył po nim także posiadania służebności gruntowej. Zdaniem sądu II instancji nabycie na podstawie tej noweli prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i urządzeń było nabyciem pierwotnym. Skoro tak, to zakład energetyczny nie może doliczyć do swego posiadania okresu sprzed 5.12.1990 r.

 

Ocena SN była odmienna. Zdaniem Sądu uwłaszczenie ma charakter pochodny. Oznacza to, że nabywca jest następcą prawnym Skarbu Państwa. Decyzja zaś stwierdzająca uwłaszczenie jednocześnie potwierdza, że poprzednik spółki jako posiadacz nieruchomości władnącej (tej, z którą służebność jest związana) był także posiadaczem służebności gruntowej.

 

SN potwierdził też w tym postanowieniu, że w drodze zasiedzenia służebność może nabyć również przedsiębiorca, który nie jest właścicielem nieruchomości władnącej, ale jej użytkownikiem wieczystym (sygn. ICSK64/07).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
W drodze zasiedzenia służebność może nabyć również przedsiębiorca
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny