Uzależnienie wydania pozwolenia na budowę od zgody właścicieli przyłączy mediów

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że wydanie pozwolenia na budowę nie może być uzależnione od zgody właścicieli przyłączy mediów na dołączenie projektowanej inwestycji do tej infrastruktury.

 

WSA rozstrzygał skargę spółki deweloperskiej, która w podwarszawskim Piasecznie chciała postawić budynek wielorodzinny. Starosta piaseczyński uzależnił pozwolenie na budowę m.in. od zgody wspólnoty mieszkaniowej z sąsiedniego osiedla na przyłączenie inwestycji do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wspólnota jest współwłaścicielem drogi dojazdowej i położonych pod nią przyłączy mediów. Ponieważ wspólnota zgody nie wyraziła, starosta, a następnie – w wyniku odwołania spółki od decyzji starosty – wojewoda mazowiecki, odmówili spółce pozwolenia na budowę. Dostarczone przez nią warunki techniczne, zaakceptowane przez Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie wraz ze zgodą na włączenie projektowanego budynku do sieci, okazały się niewystarczające. W skardze do sądu firma zarzuciła, że wojewoda naruszył art. 34 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.

 

Zgodnie z tym przepisem projekt budowlany przedstawiany przez inwestora powinien zawierać jedynie oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Sąd Administracyjny uznał, że jakiekolwiek dodatkowe warunki techniczne inwestycji należy uzgadniać w drodze cywilnoprawnej. Na etapie wydawania pozwolenia na budowę inwestor powinien przedstawić jedynie oświadczenia. Organ administracji nie jest uprawniony do domagania się jakichkolwiek dalszych dokumentów.

 

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję stwierdzając, że skoro właściwa jednostka organizacyjna składa oświadczenie będące wstępną formą uzgodnień, to na tym etapie postępowania nie można się domagać uzgodnień o charakterze cywilnym.

 

Omawianym wyrokiem WSA zakwestionował zatem obecnie powszechna praktykę. Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. VII SA/Wa 563/07).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uzależnienie wydania pozwolenia na budowę od zgody właścicieli przyłączy mediów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny