Uwłaszczenie prawa użytkowania wieczystego

A A A

Z początkiem 2019 r. mają zacząć obowiązywać przepisy, za sprawą których prawo użytkowania wieczystego pod blokami i domami jednorodzinnymi zostanie przekształcone we własność.

Stanie się tak na skutek przyjęcia nowych regulacji przez obradujący w czerwcu Komitet Stały Rady Ministrów. Czas pokaże, czy faktycznie będzie to koniec trwających od blisko 2 lat, pełnych kontrowersji rozważań nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

W myśl nowych przepisów przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nastąpi automatycznie pod warunkiem, że przynajmniej jeden lokal w bloku został wyodrębniony na własność. Konieczne będzie także wniesienie stosownej opłaty. Będzie ona rozłożona na 20 lat a jej wysokość będzie równowartością ostatniej wniesionej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Dla tych, którzy zdecydują się na wniesienie całej kwoty jednorazowo, przewiduje się specjalne zniżki (do 60% w przypadku dokonania wpłaty w tym samym roku, w którym dojdzie do przekształcenia). Warto zaznaczyć, że ustawowo przewidziane bonifikaty będą dotyczyć tylko gruntów należących do Skarbu Państwa. W przypadku gruntów komunalnych, decyzję o ewentualnym wprowadzeniu stosownych zniżek będą podejmować samorządy. Taki zabieg ma uchronić urzędy gmin i miast przed utratą środków zasilających ich budżety.

Dotychczas wiele kontrowersji wzbudzał termin przewidziany na uregulowanie całości opłaty przekształceniowej. W różnych wersjach projektu ustawy był on odmienny dla lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Obecnie czas ten został ujednolicony i wynosi 20 lat.

Zmieniono także zapisy dotyczące uwłaszczenia dokonanego przez firmy przy wykorzystaniu pomocy publicznej. W przypadku, gdy podczas przekształcenia dojdzie do przekroczenia limitu przewidzianego na pomoc de minimis, przedsiębiorca będzie musiał uiścić różnicę wynikającą z różnicy w wartości rynkowej danego gruntu a opłatą roczną z tytułu jego użytkowania wieczystego. W celu ustalenia wysokości owej różnicy konieczne będzie opracowanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uwłaszczenie prawa użytkowania wieczystego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny