Ustawa o obrocie gruntami rolnymi niezgodna z Konstytucją RP

A A A

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło kolejne pismo procesowe od RPO – dr Adama Bodnara, zarzucające uchwalonej niedawno ustawie o obrocie gruntem rolnym niezgodność z Konstytucją.

 

Już wcześniej RPO zarzucał wspomnianemu aktowi prawnemu brak zachowania przy jego uchwalaniu wynikających z art. 2 Konstytucji RP standardów tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawnym, tj. zasad przyzwoitej legislacji, a także naruszenia wolności majątkowej i gospodarczej, poprzez nagromadzenie w ustawie zwykłej istotnych obostrzeń w prywatnym obrocie gruntami rolnymi. Teraz do powyższych ogólnych zarzutów Bodnar dodaje więcej konkretów, wskazując na poszczególne przepisy ustawy.

Przede wszystkim zdaniem RPO dokonane przez ustawodawcę wyłączenia dotyczące osób, mogących brać udział w obrocie gruntami rolnymi, nie są w sposób racjonalny uzasadnione. Nie znajduje on także wytłumaczenia, dla którego uprawnienia osób aktualnie posiadających ziemię rolną miałyby być ograniczane, a tak właśnie dzieje się na mocy uchwalonej ustawy. Bodnar podkreśla, że „Istotą prawa własności jest możność korzystania z rzeczy z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzania nią, co na poziomie ustawy zwykłej wyraża art. 140 Kodeksu cywilnego”. Uchwalona w kwietniu ustawa, w opinii RPO ewidentnie ogranicza to prawo.

Bodnar wskazuje także na zapisy ustawy, mówiące o konieczności osiedlenia się na co najmniej 5 lat na danym terenie oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego. Spełnienie takich kryteriów jest niezbędne, by Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na dokonanie transakcji kupna ziemi rolnej. Zdaniem RPO: „Wprowadzenie dodatkowego wymogu zamieszkiwania na terenie gminy, gdzie położona jest nabywana nieruchomość, jest zobowiązaniem nie pozostającym w związku z realizacją celów ustawy, a na dodatek godzącym w inną konstytucyjną wolność, tj. wolność wyboru miejsca zamieszkania”.

Sprzeciw Rzecznika wzbudza także zapis ustawy mówiący o prawie do pierwokupu i wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa. Zdaniem Bodnara przepisy te nie są precyzyjne, a dodatkowo naruszają prawo do dziedziczenia przy spadkobraniu testamentowym.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustawa o obrocie gruntami rolnymi niezgodna z Konstytucją RP
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny