Uprawnienia do eksmisji z lokalu komunalnego

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór o eksmisję pomiędzy gminą a lokatorem, który nie płacił czynszu przez co wypowiedziano mu umowę najmu mieszkania komunalnego. Choć wina mężczyzny nie pozostawiała wątpliwości, problem pojawił się po stronie wynajmującego, w stosunku do którego powstała niejasność, czy ma on prawo do domagania się eksmisji.

Mieszkanie komunalne zajmowane przez lokatora zostało przez niego odziedziczone po zmarłej matce. Niegdyś znajdowało się ono w zarządzie miejskiego zakładu budżetowego. Z biegiem lat przeszło jednak pod władanie nowo powstałej spółki miejskiej. Nieruchomości należące wcześniej do zakładu zostały wniesione aportem do owej spółki, która dodatkowo wydzierżawiła nieruchomość z posadowionym na niej budynkiem, w nim znajdowało się mieszkanie będące poniekąd tłem sporu. W myśl umowy zawartej pomiędzy spółką a miastem miała ona realizować zadanie zdefiniowane jako zaspokajanie „zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego”, a odnośnie wydzierżawionej nieruchomości – miała nią wyłącznie zarządzać. W momencie zaistnienia potrzeby wypowiedzenia umowy najmu niepłacącemu lokatorowi i dokonania eksmisji pojawiło się jednak pytanie, czy spółka – w myśl umowy zawartej z urzędem miasta – ma w ogóle prawo do dokonania formalności we wspomnianym zakresie.

Spór pomiędzy lokatorem a spółką trafił do sądu rejonowego, który przyznał zarządcom prawo do realizacji planowanych zamierzeń, jednak kiedy lokator odwołał się od tej decyzji, sąd okręgowy nie był już tak jednomyślny i zwrócił się z prośbą o pomoc do SN.

W odpowiedzi na zagadnienie prawne SN wydał uchwałę (III CZP 81/17): w której stwierdził, że „Sp. z o.o. powstała w związku z likwidacją zakładu budżetowego, realizującego zadania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, nie wstępuje w miejsce gminy w charakterze wynajmującego w stosunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, która nie została wniesiona jako wkład do spółki. Taka spółka nie wstępuje też w stosunki najmu lokali mieszkalnych w charakterze wynajmującego na podstawie zawartej z gminą umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy”.

Dodatkowo sąd zauważył, że spółka miejska jest nowym podmiotem prawnym odrębnym od urzędu miasta i nie może wejść w jego kompetencje, przynależne mu jako właścicielowi i wynajmującemu nieruchomości tak długo, jak między nią a miastem obowiązuje podpisana wcześniej umowa dotycząca wyłącznie zarządzania nieruchomościami dzierżawionymi.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uprawnienia do eksmisji z lokalu komunalnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny