Umowa przedwstępna a ulga mieszkaniowa

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny wydał prawomocny wyrok w sprawie wpływu umowy przedwstępnej na prawo do ulgi lokatorskiej. Według obowiązującego prawa, jeśli ktoś sprzeda lokal mieszkaniowy przez upływem 5 lat od jego nabycia, musi zapłacić PIT. Jednak w przypadku, gdy w czasie 2 lat przeznaczy uzyskane w ten sposób środki na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych (np. kupno nowego mieszkania), będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej. Z tej opcji chciał skorzystać mężczyzna, który w 2005 r. sprzedał mieszkanie kupione 4 lata wcześniej, a następnie (po 6 latach) kupił nowy lokal. Po podpisaniu umowy przedwstępnej, ale przed podpisaniem aktu notarialnego zdecydował się na przepisanie większości udziałów w nowo kupowanym mieszkaniu swojej matce. Urząd Skarbowy, a następnie NSA stwierdzili, że w efekcie takich decyzji podatnika, kwota uzyskana ze sprzedaży pierwszego mieszkania została przeznaczona przez niego na darowiznę. To zawyrokowało o częściowej utracie prawa do ulgi podatkowej.

 

Podczas kontroli ustalono, że podatnik wpłacił kwotę uzgodnioną na mocy umowy przedwstępnej, a jej postanowienia uległy później znaczącej zmianie. Na skutek decyzji o zapisaniu 90% udziału we własności nowego mieszkania matce, ostatecznie on sam nabył tylko 10%. W konsekwencji przychód uzyskany ze zbycia pierwszego lokalu został tylko w części przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, a tym samym nie ma podstaw do uznania prawa do ulgi podatkowej. Taką opinię wyraził lokalny urząd skarbowy, który w 2009 r. wezwał mężczyznę do zapłaty 10% podatku (wg obowiązującej wówczas stawki) od sprzedaży mieszkania.

 

Zdanie to podtrzymała Izba Skarbowa w Krakowie, która stwierdziła, że nie można uznać umowy przedwstępnej za równoznaczne z nabyciem nowego mieszkania. Gdyby podatnik po zapłaceniu kwoty spisanej w umowie przedwstępnej dalej pozostawał jedynym właścicielem nieruchomości, sytuacja wyglądałaby inaczej. Fiskus uznał, że w omawianym przypadku, stosownie do udziałów we własności nowej nieruchomości, ulga podatkowa może dotyczyć tylko 10% kwoty wpłaconej na nowe lokum.

 

Mężczyzna nie zgodził się z wydaną decyzją i skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Argumentował on, że koszty zakupu nowego lokalu pokrył w całości sam, natomiast podpisując przedwstępną umowę, nabył wierzytelność o zawarcie właściwej (ostatecznej) umowy. Jego zdaniem przekazanie części tej wierzytelności matce w drodze darowizny, o którym poinformował urząd w odrębnym piśmie, nie ma wpływu na zastosowanie ulgi. WSA nie podzielił tej opinii. Organ orzekł, że jedynym dokumentem przenoszącym własność nieruchomości jest akt notarialny i tylko jego podpisanie może zostać uznane za ostateczne zawarcie umowy kupna mieszkania. W omawianym przypadku na mocy aktu notarialnego mężczyzna nabył zatem prawo tylko do 1/10 części lokalu.

 

Taką samą opinię wyraził NSA. W wyroku z 28.3.2013 r. (II FSK 1605/11) stwierdził on, że znaczenie dla możliwości zastosowania przedmiotowej ulgi ma fakt nabycia mieszkania na własność. Nie ma podstaw do przyznania jej w przypadku, gdy wierzytelność wynikająca z umowy przedwstępnej zostanie przeniesiona na inną osobę.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umowa przedwstępna a ulga mieszkaniowa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny