Umowa dzierżawy nieruchomości a interes prawny

A A A

Do sporu dotyczącego administrowaniem gminnym obszarem rekreacyjno-wypoczynkowym doszło pomiędzy spółką, która zarządzała jednym z portów jachtowych na Zalewie Zegrzyńskim w okolicach Warszawy, a funkcjonującą na tym samym terenie radą gminy Nieporęt.

Konflikt rozgorzał, kiedy po trzech latach dzierżawienia i administrowania portem, kończyła się umowa zawarta między spółką a gminą. W jej myśl, dotychczasowy zarządca mógł ubiegać się o przedłużenie współpracy na dalsze lata, pod warunkiem, że lokalne władze nie podejmą się realizacji inwestycji, która w efekcie powodowałaby przejęcie administrowanego terenu w samodzielny zarząd. Ponieważ tak się nie stało, spółka Port Jachtowy Nieporęt liczyła na to, że dane jej będzie zarządzać spornym terenem także w przyszłości. Jednak samorząd miał inne plany.

Rada Gminy Nieporęt za pomocą uchwały podjęła decyzję, w ramach której po zakończeniu okresu dzierżawy port miał być dalej zarządzany przez gminę albo przez specjalnie utworzoną w tym celu gminną spółkę. W konsekwencji samorząd miał pretekst, by nie przedłużać umowy ze spółką.

Dotychczasowi zarządcy postanowili zaskarżyć treść podjętej uchwały do sądu. W ich opinii urzędnicy działali niezgodnie z prawem, jakie nakłada na nich ustawa o gospodarce komunalnej. Według zawartych w niej regulacji samorząd może prowadzić wyłącznie działalność w ramach użyteczności publicznej, a do takich nie zalicza się komercyjny port jachtowy.

WSA w Warszawie w wyroku z 15.4.2015 r. (IV SA/Wa 71/14) orzekł jednak, że gmina nie złamała prawa. Sąd przywołał przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówiące o obowiązkach, jakie spoczywają na tych podmiotach. Wśród nich wymienia się zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Co więcej, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy z zakresu jej działania, o ile nie jest to zależne od przepisów szczególnych. Tym samym sąd uznał, że urzędnicy mieli podstawę do podjęcia wspomnianej uchwały. W ocenie składu orzekającego kluczowy był fakt, że działanie rady gminy było przejawem interesu faktycznego, a nie prawnego, którego zaistnienie uprawniałoby do zaskarżenia uchwały. Interes prawny może mieć bowiem właściciel lub użytkownik wieczysty, ale nie dzierżawca nieruchomości, która należy do gminy. Stanowisko to podtrzymał NSA (II OSK 1981/14).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umowa dzierżawy nieruchomości a interes prawny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny