Umorzone odsetki od kredytu hipotecznego stanowią przychód kredytobiorcy

A A A

Z interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-1315/08-2/AS) wynika, iż odsetki od kredytu hipotecznego, które zostały umorzone przez bank, stanowią przychód kredytobiorców, co wiąże się z koniecznością uiszczenia przez nich podatku w określonej wysokości.

 

W przedmiotowej sprawie, na skutek znacznych problemów finansowych podatnicy pozostający w ustawowej wspólności majątkowej (wspólność ustawowa) przestali spłacać kredyt hipoteczny. Bank, aby odzyskać pożyczone pieniądze, zaproponował im, iż w zamian za jednorazową spłatę kredytu w pełnej wysokości, nie będzie dochodzić należnych mu odsetek, włącznie z tzw. odsetkami karnymi. Kredytobiorcy zgodzili się na zaproponowane rozwiązanie, w następstwie czego bank umorzył im kwotę ponad 400 tys. zł zaległych odsetek. Bank wystawił im jednak PIT-8C, w którym wykazał uzyskany przez nich przychód z umorzonych odsetek, w następstwie czego podatnicy wystąpili do dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej. Pytanie dotyczyło kwestii, czy umorzone przez bank odsetki stanowią przychód dawnych kredytobiorców i czy w związku z tym konicznym jest uiszczenie przez nich podatku dochodowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kredytobiorcy wskazywali jednocześnie, iż ich zdaniem nie jest to konieczne. Jako podstawę przywołali treść art. 14 ust. 3 pkt 2, z którego treści wnioskowali, że niezapłacone odsetki nie są ani przychodem wierzyciela, ani kosztem u dłużnika do momentu ich zapłaty. We wniosku przywołano również treść art. 23 ust 1 pkt 8 wskazanej ustawy, która stanowi, iż wydatki na spłatę pożyczek, z wyjątkiem spłaty kapitalizowanych odsetek, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, a kosztem są ewentualne odsetki dopiero w momencie ich zapłaty.

 

Ze wskazanym poglądem podatników nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej. W wydanej przez niego interpretacji wyjaśnił, że z analizy ustawy prawo bankowe wnioskować trzeba, iż kredytobiorca zobowiązany jest m.in. do spłaty kredytu w określonym terminie wraz z odsetkami. Zarówno otrzymany kredyt, jak i odsetki, z punktu widzenia prawa podatkowego są podatkowo obojętne, to już w momencie umorzenia całości lub części należnych bankowi odsetek, podatnik osiąga określony przychód. Jak zaznaczono w interpretacji, dotyczy to tylko odsetek, których termin płatności już upłynął. Po zaistnieniu wskazanej sytuacji podatnika ma obowiązek uiszczenia tzw. podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Źródło: sip.mf.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umorzone odsetki od kredytu hipotecznego stanowią przychód kredytobiorcy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny