Umorzenie podatku ze względu na ważny interes podatnika

A A A

W dniu 10.7.2002 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, z którego wynika, iż podatek od spadków i darowizn może być umorzony tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Nie ma znaczenia, że darowizna została cofnięta.

 

Z art. 17 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 wynika, że urząd skarbowy może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru podatku wyłącznie na wniosek lub za zgodą przewodniczącego jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy związany z nabyciem darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o jej przekazaniu. Zdaniem SN, organ podatkowy może umorzyć zobowiązanie na wniosek podatnika ze względu na jego ważny interes. Do podjęcia decyzji w tej sprawie niezbędna jest jednak zgoda właściwego organu samorządu. Jeżeli jej nie ma, to przeprowadzanie przez izbę postępowania wyjaśniającego sytuację podatnika nie jest konieczne, a nawet nie ma sensu. Bez względu bowiem na jego wynik wydanie decyzji o umorzeniu i tak nie byłoby możliwe. Nie można jednak mówić o ubezwłasnowolnieniu organów skarbowych. Gdyby bowiem przewodniczący jednostki samorządowej wydał zgodę na umorzenie, organa te nie byłyby nią związane. Byłyby natomiast zobowiązane do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego sytuację podatnika, a ich decyzja mogłaby być zgodna z postanowieniem organu samorządowego, ale równie dobrze z nim sprzeczna (III RN 135/01).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umorzenie podatku ze względu na ważny interes podatnika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny