Ulice leżące w ciągu dróg publicznych zwolnione są od podatku od nieruchomości

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w swoim wyroku doszedł do wniosku, iż w przypadku gdy ulica wewnętrzna stanowi własność osoby fizycznej i leży w ciągu dróg publicznych, nie należy jej obciążać podatkiem od nieruchomości (I SA/OI 407/08).

 

Powyższy wyrok jest następstwem sporu z organami podatkowymi, jaki toczył właściciel gruntu, przez który przebiegała ulica łącząca dwie drogi gminne. Zdaniem podatnika nie jest on zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości, gdyż jak stwierdził we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, leży ona w ciągu dróg publicznych, w konsekwencji czego ma ona charakter drogi publicznej w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z treścią wskazanej ustawy drogi gminne nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Powyższej argumentacji nie podzielał zarówno wójt gminy, jak i samorządowe kolegium odwoławcze. Organy te wychodziły z założenia, iż sporna droga stanowi własność podatnika, co potwierdzała treść wypisu z ewidencji gruntów. Organy te argumentowały, że zgodnie z treścią art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi on również podstawę wymiaru podatku od nieruchomości.

 

Sprawa ostatecznie trafiła przed WSA, który uchylił sporną decyzję. Przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez podatnika. Zdaniem Sądu bezspornym jest, iż co do zasady podstawą wymiaru podatku od nieruchomości są dane zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków. Sąd wyjaśnił, iż są to dokumenty urzędowe i stanowią dowód tego, co zostało w nich zawarte. Co prawda skarżący jest właścicielem drogi, jednak ww. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyłącza ich opodatkowanie. Sąd zwrócił również uwagę na treść art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który określa, iż ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1, tj. gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także krajowych należą do tej samej kategorii. Sąd jednocześnie zauważył, iż organ podatkowy nie ustalił, jakie funkcje spełnia sporna droga co w konsekwencji uniemożliwia określenie, do jakiej kategorii ona należy. Wyrok jest nieprawomocny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ulice leżące w ciągu dróg publicznych zwolnione są od podatku od nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny