Ulga mieszkaniowa w dobie pandemii

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do fiskusa zwrócił się mężczyzna, który razem z żoną w 2020 r. zmienił stare mieszkanie na nowe. W sierpniu sprzedał poprzednie, a już we wrześniu nabył kolejne.


Ponieważ przeprowadzenie obydwu transakcji w tak krótkim czasie uprawniało podatników do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, w zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazali zwolnienie z podatku. Epidemia Covid-19 pokrzyżowała jednak małżeństwu plany. Zamiast zamieszkać w nowym mieszkaniu, przeprowadzili się do rodzinnego miasta, by korzystając z pomocy bliskich móc pracować zdalnie i jednocześnie opiekować się rocznym dzieckiem. Jednocześnie podjęli decyzję, że wynajmą nowe mieszkanie. Przed skarbówką argumentowali, że krok ten był uzasadniony ze względów majątkowych, a także logistycznych – by mieszkanie było pod nadzorem na wypadek nieprzewidzianych awarii, którym sami nie mogliby zaradzić, będąc w innym mieście. Podatnicy zapewnili, że wciąż chcą sami zamieszkać w tym lokalu, ale z przyczyn od nich niezależnych plany te muszą zostać odłożone w czasie. W związku z zaistniałą sytuacją małżeństwo zwróciło się do skarbówki z następującym pytaniem: czy dochód osiągnięty ze sprzedaży mieszkania będzie w części zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.; dalej PDOFizU) w związku z wydatkowaniem kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na cenę zakupu mieszkania oraz opłat związanych z zakupem, czyli wynagrodzeniem pośrednika oraz notariusza, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a także opłatą sądową?

Podatnicy twierdzili, że odpowiedź powinna być twierdząca. Argumentując za takim stanowiskiem przytaczali, że wszystkie te wydatki są bezpośrednio związane z zakupem. Niemożliwe jest nabycie własności lokalu mieszkalnego bez poniesienia wydatków na taksę notarialną, opłatę sądową i podatek od czynności cywilnoprawnych, a wynagrodzenie pośrednika jest związane ze znalezieniem odpowiedniego lokalu oraz zabezpieczeniem interesów nabywcy w związku z zakupem. W ich opinii, zamieszkanie w lokalu w przyszłości będzie oznaczać, że małżeństwo zrealizuje w nim swój własny cel mieszkaniowy. Odroczenie tego w czasie nie powinno przy tym powodować utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 PDOFizU, ponieważ przepis ten nie zakreśla żadnych konkretnych ram czasowych, w których podatnik musi zrealizować własne cele mieszkaniowe ze środków uzyskanych ze sprzedaży poprzedniego mieszkania. Odmienna, zawężająca wykładnia tego przepisu, byłaby, ich zdaniem, nieuprawniona. Dochód, o którym mowa w pytaniu, powinien zatem być zwolniony z podatku w takiej wysokości, jaka odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wyżej wymienionych wydatków w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, przy czym przychód i związane z nim koszty uzyskania należy przypisać w połowie każdemu z małżonków.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z 4.8.2021 r. (0115- KDIT1.4011.373.2021.1.JG) zgodził się z powyższym twierdzeniem. Organ zaznaczył, że w myśl obowiązujących przepisów podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy nabył lokal w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych i faktycznie realizuje lub będzie realizował w nim swoje potrzeby mieszkaniowe.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ulga mieszkaniowa w dobie pandemii
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny