Ulga mieszkaniowa nawet przy czasowym najmie

A A A

Z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej sprawie zwrócił się do skarbówki podatnik, który w spadku po matce otrzymał udziały w lokalach mieszkalnych i użytkowych.


Zbył je przed upływem 5 lat uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, ale jednocześnie chciał zachować prawo do ulgi. W myśl obowiązujących przepisów mógłby to zrobić, gdyby środki uzyskane z transakcji przeznaczył na realizację własnych celów mieszkaniowych (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 PDOFizU), sęk jednak w tym, że podatnik w danej chwili nie miał takich potrzeb, bowiem miał gdzie mieszkać. Chciał więc kupić mieszkanie z myślą o zabezpieczeniu własnej przyszłości (zakładał, że się do niego wyprowadzi), ale póki co planował je wynajmować.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w omawianej sytuacji nie ma podstaw do przyznania mężczyźnie prawa do skorzystania z ulgi podatkowej. Organ zwrócił uwagę, że celem zwolnienia z daniny jest zapewnienie podatnikowi tzw. dachu nad głową, a wnioskodawca nie miał takiej potrzeby. Nie dość, że miał gdzie mieszkać, to jeszcze planował zakup kolejnej nieruchomości w pewnym sensie w celach inwestycyjnych.

Mężczyzna zaskarżył tę interpretację i spór trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten w wyroku z 20.11.2019 r. (III SA/Wa 720/19) stanął po stronie podatnika i uchylił wydaną interpretację. Sąd zwrócił uwagę na fakt, że w obowiązujących przepisach nie ma zastrzeżenia, że prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem, że własne cele mieszkaniowe będą realizowane nieprzerwanie od dnia kupna nieruchomości ze środków uzyskanych ze zbycia przedmiotu spadku. W opinii WSA, jeśli mężczyzna czasowo wynajmowałby mieszkanie, nie przesądza to o utracie przez niego możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Sąd zauważył jednak, że skarbówka nie miała podstaw do wydania interpretacji twierdzącej, że mężczyźnie będzie przysługiwała ulga, bowiem to można stwierdzić jedynie w oparciu o ocenę stanu faktycznego sprawy, a nie bazując na deklaracji mężczyzny, że w przyszłości zamieszka on w kupionym mieszkaniu.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ulga mieszkaniowa nawet przy czasowym najmie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny