Ulga mieszkaniowa jako dziedziczone prawo majątkowe

A A A

Nietypową sprawę z zakresu możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej rozpatrzył WSA w Warszawie. Wyjątkowość polegała na tym, że osoba, która planowała skorzystać ze zwolnienia podatkowego i na własne cele mieszkaniowe przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży innej nieruchomości, zmarła przed podpisaniem ostatecznej umowy kupna nowego lokalu. Ponieważ podatnik zdążył dokonać wpłat na mieszkanie, co jego spadkobiercy mogli bez problemu udowodnić potwierdzeniami przelewów bankowych, ich zdaniem doszło do spełnienia warunku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 PDOFizU, tzn. środki uzyskane ze sprzedaży jednej nieruchomości w ciągu 2 lat zostały przeznaczone na zakup drugiej. Rodzice podatnika doszli również do wniosku, że jako spadkobiercy syna powinni oni również odziedziczyć po nim prawo do ulgi mieszkaniowej, bowiem w ich mniemaniu jest ono prawem majątkowym, o którym mowa w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Chcąc jednak upewnić się w takim przekonaniu, zwrócili się oni do fiskusa z wnioskiem o wydanie opinii.

Opinia urzędu skarbowego okazała się być jednak odmienna od zdania spadkobierców. W uzasadnieniu interpretacji podatkowej z 4.7.2014 r. (IPPB1/415-388/14-2/AM) fiskus stwierdził, że „w przypadku śmierci syna – wygasło uprawnienie do zwolnienia, gdyż miało ono charakter osobisty i nie weszło do spadku, nie mogło też być przejęte przez spadkobierców”.

Rodzice zmarłego nie zgodzili się z taką decyzją organów podatkowych i zaskarżyli ją. WSA w Warszawie po rozpoznaniu sprawy stanął po stronie spadkobierców. W wyroku z 5.8.2015 r. (III SA/Wa 3441/14) sąd uznał, że ulga mieszkaniowa w omawianym przypadku powinna być dziedziczna. Uzasadniając wyrok skład orzekający podzielił opinię rodziców mężczyzny, co do majątkowego charakteru przedmiotowego zwolnienia podatkowego. Zdaniem sądu prawo do ulgi wpływa na stan aktywów podatnika, a co za tym idzie, podlega przejęciu przez jego spadkobierców. W uzasadnieniu wyroku został również poruszony aspekt, dotyczący faktycznego przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży innej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, o czym świadczyły przelewy bankowe i wstępna umowa kupna lokalu. Zdaniem sądu prawo do ulgi nie jest uzależnione od zawarcia ostatecznej umowy nabycia mieszkania.

Zbliżone podejście w podobnych sprawach, dotyczących rozumienia „praw majątkowych” w aspektach podatkowych przejawiało się już wcześniej w orzecznictwie sądów krajowych i TK.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ulga mieszkaniowa jako dziedziczone prawo majątkowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny