Ulga a zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych

A A A

Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze akt III RN 132/01 orzekł, iż podatnik, który wycofał ze spółdzielni wkład budowlany, a następnie przeznaczył pieniądze na zakup mieszkania od spółki budowlanej, może skorzystać z ulgi budowlanej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W przedmiotowej sprawie podatnik wpłacał do spółdzielni mieszkaniowej pieniądze na budowę mieszkania. Spółdzielnia prowadziła inwestycję na gruncie, którego wieczystym użytkownikiem była spółka budowlana. Po trzech latach budowy spółka odstąpiła od umowy przedwstępnej, zawartej ze spółdzielnią, dotyczącej sprzedaży gruntu i zdecydowała sama dokończyć inwestycję. Podatnikowi zaproponowała, by sprzedał mieszkanie budowane przez spółdzielnię (wycofał wkład) i wykupił je od spółki. Zaliczki, które przez trzy lata uiszczał, spółdzielnia przekazała na konto spółki. Dotychczas jednak, w związku z budową mieszkania, podatnik korzystał przez trzy lata z ulgi w podatku dochodowym. Urząd skarbowy zakwestionował te odliczenia, uznając, że wycofał wkład ze spółdzielni, a nowe mieszkanie nabył (odrębna umowa) od spółki w ramach jej działalności gospodarczej.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma znaczenia, iż w chwili realizacji inwestycji spółdzielnia nie była właścicielem gruntu, gdyż z art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wycofanie wkładu budowlanego ze spółdzielni powoduje bezwzględną konieczność doliczenia do podatku kwot wykorzystanej ulgi. Nie ma znaczenia, z czyjej winy nastąpiło wycofanie wkładu, ani na co został przeznaczony.

 

Od tego wyroku Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł rewizję nadzwyczajną do SN. Uzasadniając wyrok SN stwierdził, że podstawą do odliczenia ulgi jest poniesienie wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika. Mogą być one realizowane w różny sposób, m.in. przez zakup mieszkania od osoby, która je wybudowała. Przeniesienie pieniędzy z konta spółdzielni na konto spółki nie było zaś wycofaniem wkładu w rozumieniu ustawy podatkowej. Poza tym, zdaniem Sądu, przepis, na który w swoim orzeczeniu powoływał się NSA dotyczy tylko sytuacji, w których pieniądze nie zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe. SN przekazał sprawę NSA do ponownego rozpoznania.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ulga a zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny