Uchwała SN w sprawie dzierżawy ogródków działkowych

A A A

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił spór pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców, a jednym z jego członków, któremu ów Związek wypowiedział umowę dzierżawy. Mężczyzna zaskarżył decyzję sądu rejonowego, który na wcześniejszym etapie rozpatrywania sprawy doszedł do wniosku, że działanie PZD było uzasadnione, choć dzierżawca twierdził, że było inaczej. W opinii składu orzekającego SR do wypowiedzenia umowy uprawniał go fakt, że mężczyzna nie płacił składek oraz nie dbał o nieruchomość. W czasie rozpatrywania sprawy doszło do upływu 30 dni od doręczenia pisma z wypowiedzeniem, podczas których mężczyzna mógł odwołać się do sądu z powództwem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie prawa do działki. Dzierżawca stracił tym samym prawo do ogródka działkowego.

Sąd okręgowy, do którego mężczyzna zaskarżył orzeczenie sądu rejonowego nie był w stanie wydać jednoznacznego wyroku. Wątpliwości organu powstały na tle przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a konkretnie na podstawie art. 37 ust. 2 i 35 pkt 1. Pierwsza z przywołanych regulacji mówi, że: „W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy, sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach”. Z kolei drugi z ww. przepisów brzmi: „Prawo do działki wygasa z chwilą rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia”. Sąd zauważył, że dochodzi tutaj do swoistej sprzeczności. W związku z powyższym zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem – „Czy wystąpienie przez działkowca z powództwem o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, w terminie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych powoduje, iż prawo do działki nie wygasa do czasu prawomocnego oddalenia przez sąd takiego powództwa, a jeśli, pomimo wystąpienia z takim powództwem, prawo do działki wygaśnie wraz z upływem terminu wypowiedzenia i nastąpi to przed zamknięciem rozprawy, to czy sąd uwzględnia taką okoliczność z urzędu?”.

SN w uchwale z 7.4.2016 r. (III CZP 2/16) stwierdził, że wniesienie przez działkowca – na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia (art. 35 pkt 1 wskazanej ustawy). W uzasadnieniu do uchwały organ wyjaśnił jednocześnie, że sąd może podjąć decyzję o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach, nawet w sytuacji, kiedy w powództwie nie ma słowa w tym zakresie.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uchwała SN w sprawie dzierżawy ogródków działkowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny