Uchwała m.st. Warszawa vs LexDeweloper

A A A

Warszawski magistrat podjął uchwałę mającą na celu wprowadzenie lokalnych standardów urbanistycznych. Urzędnicy uważali, że takie działania są niezbędne, bowiem ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w ich opinii niezbyt precyzyjnie określa zawarte w niej regulacje, a niektóre ważne kwestie związane z planowaniem przestrzennym w ogóle pomija.

 

W konsekwencji wejścia w życie nowo podjętej uchwały dostęp mieszkańców do podstawowych placówek infrastruktury społecznej i transportowej Warszawy ma być ulepszony. Taki efekt mają przynieść zapisy dopuszczające powstawanie budynków wielorodzinnych w mniejszej – niż przewiduje to ww. specustawa – odległości od przedszkoli, szkół, terenów wypoczynku czy też komunikacji miejskiej. Stołeczni urzędnicy zadbali także o interesy rowerzystów. W myśl miejskich regulacji deweloperzy, którzy zaczną realizować inwestycje w oparciu o tzw. szybką ścieżkę będą musieli przewidzieć w projektach przedsięwzięć także rozwiązania w postaci dojazdów i parkingów przeznaczonych dla cyklistów.

Precyzyjne rozwiązania dotyczyć będą także planowania przestrzeni parkingowej w obrębie miasta. Deweloper realizujący budowę na terenie Śródmieścia, będzie zobowiązany przewidzieć w inwestycji przynajmniej jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 mieszkania. Tam, gdzie komunikacja miejska ma mniejszy zasięg – w strefie miejskiej i podmiejskiej – wymagania te będą jeszcze bardziej zwiększone. Przewiduje się konieczność zaprojektowania minimum 1 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 30 m2 mieszkania.

Zdaniem urzędników takie regulacje spowodują lepsze niż przewidziane w specustawie dostosowanie nowo powstających inwestycji do lokalnych uwarunkowań i potrzeb mieszkańców Warszawy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uchwała m.st. Warszawa vs LexDeweloper
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny