Trzeba uzyskać pozwolenie na budowę

A A A

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20.4.2011 r. przesądził, iż zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest niezgodne z konstytucją. Nie będzie można też liczyć na abolicję samowoli budowlanej sprzed 1995 r. (Kp 7/09).

 

Orzeczenie TK jest odpowiedzią na wniosek z 29.4.2009 r. skierowany przez ówczesnego Prezydenta RP. Przedmiotem zaskarżenia były przepisy ustawy nowelizującej Prawo budowlane dotyczące procedury prawnej poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji budowlanej, a także przesłanek przystąpienia do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego oraz epizodycznego przepisu wprowadzającego legalizację z mocy samego prawa obiektów budowlanych wybudowanych z naruszeniem prawa (tzw. samowoli budowlanych) przed 1.1.1995 r., po spełnieniu tylko pewnych warunków formalnych.

 

Zmiany, które zawierała nowela dotyczyły zastąpienia pozwolenia na budowę i użytkowanie prostą rejestracją. Wystarczyłoby złożyć wniosek oraz niezbędne dokumenty do starosty lub powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i odczekać 30 dni. Jeżeli w tym czasie urzędnik nie zgłosiłby sprzeciwu, inwestor mógłby rozpocząć budowę (tzw. milcząca zgoda). Zdaniem Prezydenta takie rozwiązanie ograniczałoby prawa osób trzecich, w tym wypadku właścicieli sąsiednich działek. Przyjmując uproszczoną rejestrację nie mieliby bowiem możliwości poinformowania czy akceptują planowane przedsięwzięcie, czy nie oraz ewentualnego odwołania się. Po zmianach zostałaby im jedynie droga postępowania cywilnego, dłuższa i kosztowniejsza od administracyjnej. Wyrok TK oznacza, że nic się na razie nie zmieni w sposobie załatwiania formalności budowlanych. Nadal trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie. Ponadto, na mocy wyroku TK osoby, które przed 1995 r. postawiły budynek z pominięciem wymogów formalnych, nie zalegalizują go automatycznie, jedynie składając wniosek. Konieczne będzie przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego.

 

Nowelizacja przewidywała także wiele innych rozwiązań m.in. zwiększała odpowiedzialność osób uczestniczących w procesie budowy oraz zawierała listę robót budowlanych, które miały być uwolnione od formalności. TK uznał, że nowelizacja stanowi integralną całość. Oznacza to, że wszystkie jej przepisy nie wejdą w życie.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trzeba uzyskać pozwolenie na budowę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny