Trwają prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

A A A

Z uzasadnienia poselskiego projektu nowelizacji wynika, iż wychodzi ona naprzeciw przede wszystkim dwóm orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, z 30.3.2003 r. oraz z 20.4.2005 r., który zakwestionował jako niezgodne z Konstytucją RP szereg przepisów zarówno ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustaw nowelizujących z 19.12.2002 r. oraz z 3.6.2005 r. Chodzi tutaj głównie o te przepisy, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają uzyskanie przez członków spółdzielni prawa odrębnej własności swoich mieszkań po spełnieniu przez nich wszystkich warunków dotyczących pokrycia całkowitych kosztów budowy ich lokali jako związanych z określonym zadaniem inwestycyjnym spółdzielni mieszkaniowej.

 

Przypomnijmy, że ustawą nowelizującą z 19.12.2002 r. na nowo wprowadzona została możliwość ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W praktyce możliwość ta została potraktowana przez zarządy wielu spółdzielni mieszkaniowych jako faktyczna bariera dla ustanawiania prawa odrębnej własności. W tej sytuacji projekt zakłada rezygnację z ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na rzecz pełnego prawa własności.

 

Projekt ten proponuje również uściślenie zapisów określających warunki kosztowe przekształcenia w prawo odrębnej własności, przewidując, że warunkiem przekształcenia będzie pokrycie w pełni kosztów budowy mieszkania. Projektodawcy nie posługują się natomiast w tym zakresie pojęciem wartości rynkowej mieszkania. Ich zdaniem, kategoria ta nie powinna mieć zastosowania w relacjach przekształcenia własności kolektywnej, która powstała kosztem członków spółdzielni, na prawo odrębnej własności dla tych samych członków.

 

Inną ważną propozycją ustawy, mającą również swoje uzasadnienie w orzeczeniu TK, jest możliwość dochodzenia przez członków spółdzielni na drodze sądowej prawa odrębnej własności mieszkań - o ile zarząd ich spółdzielni nie wywiązuje się w tym względzie ze swoich ustawowych obowiązków. Ustawa przedstawia również propozycję przekształcenia prawa spółdzielczego w prawo odrębnej własności dla tych członków spółdzielni, którzy nie spłacili jeszcze zobowiązań wobec spółdzielni. Propozycja ta polega na ustanowieniu prawa odrębnej własności z obciążeniem hipotecznym, która wygasa wraz ze spłatą ostatniej należności przez obciążonego nią członka spółdzielni.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny