„Transakcje związane z nieruchomościami” a dostawa mediów

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zwróciła się do fiskusa jedna ze wspólnot mieszkaniowych, zrzeszająca właścicieli 90 mieszkań. Rozpoczęła ona funkcjonowanie w grudniu 2014 r., a w swojej działalności – zgodnie z obowiązującym prawem – kierowała się m.in. ustawą o własności lokali. Na tej podstawie wspólnota pośredniczyła m.in. w dostawie mediów do poszczególnych mieszkań. Właśnie w związku z tym rodzajem działalności zarząd wspólnoty nabrał wątpliwości podatkowych. W jego opinii owa wspólnota niejako odsprzedaje swoim członkom towary i usługi kupione wcześniej na potrzebę utrzymania danych lokali. A skoro tak właśnie robi, funkcjonuje tak, jak podatnicy daniny od towarów i usług, przez co – w opinii zarządu – przysługuje jej zwolnienie podmiotowe w VAT.

W związku z powyższym zarząd wspólnoty zwrócił się do organów podatkowych z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w obliczu zmian, jakie zaszły z początkiem 2014 r. w ustawie o VAT, do wartości sprzedaży (o której mowa w art. 113 ustawy o VAT) powinna doliczać dotychczas zwolnioną przedmiotowo z podatku od towarów i usług sprzedaż mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Organ podatkowy odpowiedział twierdząco, co oznaczało, że do obliczenia wartości sprzedaży, jaka pozwalałaby wspólnocie na zachowanie prawa do ulgi podatkowej, powinna ona zaliczyć kwoty wynikające z dostawy do mieszkań zimnej wody, centralnego ogrzewania, podgrzewania wody, odprowadzania ścieków i innych mediów.

Ponieważ wydana decyzja nie pokrywała się z opinią wspólnoty w tym samym zakresie, zarząd zaskarżył ją. Sprawa trafiła na wokandę WSA w Poznaniu. Sąd ten w wyroku z 19.5.2016 r. (I SA/Po 2427/15) stanął po stronie wspólnoty. Organ zauważył, że zmiany jakie zaszły w przepisach na skutek wspomnianej nowelizacji ustawy o VAT, były formą dostosowania krajowego prawodawstwa do wymagań określonych jedną z unijnych dyrektyw. W ich efekcie przy wyliczaniu kwoty sprzedaży (a właściwie przy ustalaniu, czy nie została przekroczona jej graniczna wartość 150 000 zł, która uprawnia do zwolnienia z opodatkowania) powinno się wliczać także obrót czynności dotychczas objętych ulgą.

Sąd zwrócił szczególną uwagę na pojęcie „transakcje związane z nieruchomościami”, jakie pojawia się w art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT. To właśnie od wykładni tego określenia, jak i od wskazania i uzasadnienia tzw. transakcji pomocniczych zależy, w jakim zakresie jest stosowana cała regulacja. Istotną kwestią w opinii WSA jest, że ani polskie, ani unijne prawodawstwo (Dyrektywa PEiR Nr 112) nie podaje przykładów rodzajów usług, jakie mogą być uznawane za transakcje związane z nieruchomością. Definiowane są tylko cechy charakterystyczne, jakie łączą owe usługi z nieruchomościami. Związek ten musi być zatem bezpośredni. Aby usługa była uznana za związaną z daną nieruchomością, lokal, budynek, lub grunt muszą stanowić konkretny element transakcji, bez którego jej dokonanie nie byłoby możliwe.

W omawianej sprawie nieodzownym elementem potrzebnym do dokonania transakcji w opinii sądu jest woda, ciepło, czy ścieki. Działania związane z ich dostawą, czy odbiorem nie będą zatem traktowane jako transakcja związana z nieruchomością, a co za tym idzie: koszt z nimi związany nie powinien być wliczany do wartości sprzedaży, jaka ma znaczenie przy uzyskiwaniu ulgi podatkowej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
„Transakcje związane z nieruchomościami” a dostawa mediów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny