Świadczenie pieniężne za realizację infrastruktury wodociągowej na prywatnych gruntach a VAT

A A A

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zwróciło się do skarbówki z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Spółka wyjaśniła, że w związku z realizacją inwestycji celu publicznego miała w planach wybudowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na prywatnej działce.


Na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia uzyskała stosowną decyzję od władz miasta. Ponieważ budowa w konsekwencji powodowała ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości, jej właściciel miał otrzymać świadczenie pieniężne. Przedsiębiorstwo chciało wiedzieć, czy jego kwota podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy właściwa będzie stawka VAT 23% dla świadczonej usługi, czy jego opinia na temat podstawy opodatkowania dla przedmiotowej transakcji jest właściwa, a także czy stanowisko względem prawa do obniżenia podatku VAT z faktury wystawionej przez właściciela nieruchomości z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi jest prawidłowe.

Przedstawiając swoje stanowisko w omawianej sprawie, przedsiębiorstwo stwierdziło, że ma do czynienia z wynagrodzeniem za świadczenie usług. Za takim stanem rzeczy przemawiał ich zdaniem fakt, że odszkodowanie nie miało charakteru stricte kompensacyjnego, które uprawniałoby do zwolnienia z podatku od towarów i usług. W opinii spółki dochodziło tu do świadczenia wzajemnego, które jest dosyć szeroko rozumiane – w tym przypadku wnioskodawca uznawał za nie tolerowanie przez właściciela faktu, iż jego nieruchomość jest wykorzystywana na potrzebę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przez co korzystanie z działki jest ograniczone, a jej wartość spadła. W opinii spółki odszkodowanie powinno zostać opodatkowane VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7.2.2020 r. (0113-KDIPT1-1.4012.802.2019.2.MSU) zgodził się ze stanowiskiem spółki. W jego opinii nie ma tu znaczenia, że to władze miasta nakazały zawarcie umowy między przedsiębiorstwem a właścicielem nieruchomości. Istotne jest natomiast, że świadczenie wypłacone w omawianym przypadku nie spełnia kryterium wskazanych w prawie cywilnym do uznania go za odszkodowanie – nie doszło tu bowiem do nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania. Płatność miała bezpośredni związek ze świadczoną usługą i powinna zostać obciążona podatkiem od towarów i usług.

Skarbówka zgodziła się z przedsiębiorstwem także w kwestii pozostałych wątpliwości wskazanych we wniosku o interpretację. Potwierdziła stawkę podatku (23%) i podstawę opodatkowania – kwotę wynagrodzenia wypłaconego przez spółkę, obliczona przy zastosowaniu metody „w stu” (tj. jeśli posiadamy kwotę brutto i chcemy ustalić wartość netto lub VAT, wystarczy w takim przypadku zastosować wzór – kwota brutto/1,YY, gdzie YY to stawka VAT, np. dla kwoty brutto = 72,34 zł, według stawki 23% wynik będzie następujący – 72,34/1,23 = 58,81 zł netto, zaś podatek VAT wyniesie 72,34 zł – 58,81 zł = 13,53 zł).

Fiskus potwierdził także, że ze względu na fakt, iż nabywane przez przedsiębiorstwo usługi wykorzystywane są do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych (świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków), wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia ww. usług wynikających z faktury wystawionej przez właściciela nieruchomości.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Świadczenie pieniężne za realizację infrastruktury wodociągowej na prywatnych gruntach a VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny