Strata wadium z mocy prawa

A A A

W dniu 20.11.2009 r. Sąd Najwyższy potwierdził, iż osoba która wygrała licytację nieruchomości prowadzoną przez komornika traci z mocy ustawy wadium, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłaci pozostałej kwoty z tytułu zapłaty ceny (II CZP 88/09).

 

Spór w przedmiotowej sprawie rozgorzał po tym, jak Sąd Rejonowy wydał w oparciu o art. 969 KPC postanowienie o wygaśnięciu przybicia i o przepadku, wpłaconej przez zwycięzcę licytacji rękojmi. Otóż na wniosek wierzycieli, w stosunku do mieszkania należącego do państwa K. toczyło się postępowanie egzekucyjne. Komornika sądowy w celu zbycia ww. nieruchomości przeprowadził przetarg. Warunkiem koniecznym przystąpienia do niego, było złożenie przez potencjalnych nabywców rękojmi w wysokości 12 000 zł tj. jednej dziesiątej sumy oszacowania. Gracjan G. dokonał wpłaty ww. kwoty i ostatecznie wygrał przetarg. Jednakże dokonał on, w umówionym terminie wpłaty jedynie części pozostałej kwoty, którą obowiązany był uiścić. Mając na uwadze powyższe, Sąd wydał w oparciu art. 969 KPC wskazane powyżej postanowienie. Gracjan G. odwołał się od przedmiotowego rozstrzygnięcia do Sądu II instancji, argumentując, iż niedotrzymanie przez niego wskazanego terminu nastąpiło nie z jego winy.

 

Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz przepisami regulującymi przedmiotową kwestię, Sąd I instancji podtrzymał uprzednio zajęte stanowisko. W uzasadnieniu ww. rozstrzygnięcia podano, iż w przypadku nie wykonania w terminie warunków licytacyjnych, co do zapłaty ceny, wygaśnięcie przybicia i przepadek rękojmi następuje z mocy samego prawa tj. automatycznie.

 

Gracjan G. wniósł ponownie zażalenie na postanowienia wydane przez Sąd I instancji, tym razem argumentując, iż jeżeli orzeczenie przepadku rękojmi jest formą kary, to koniecznym wykazanie jest przez Sąd winy po stronie licytanta.

 

Sąd II instancji doszedł do przekonania, iż w przedmiotowej sprawie koniecznym będzie zajęcie stanowiska przez Sąd Najwyższy. W tym celu skierował on pytanie dotyczące przepadku wadium i znaczenia winy, jednocześnie zaznaczając, iż za stanowiskiem zajętym przez Sąd I instancji przemawia wykładnia językowa art. 969 § 1 KPC. Powyższy pogląd został w pełni zaaprobowany przez SN, który w odpowiedzi na pytanie podtrzymał stanowisko doktryny oraz judykatury, iż utrata rękojmi następuje z mocy samego prawa.

 

Źródło „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Strata wadium z mocy prawa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny