Stawka podatku zależna od korzystania z nieruchomości

A A A

Do sądowego sporu dotyczącego wysokości opłat z tytułu podatku od nieruchomości doszło pomiędzy władzami gminy a mężczyzną, który od lat na stałe zamieszkuje w domku letniskowym.

 

Do konfliktu doszło, kiedy fiskus nakazał podatnikowi zapłatę wyższej stawki daniny, powołując się przy tym na fakt, że dom zamieszkiwany przez niego widnieje w ewidencji gruntów i budynków jako budynek mieszkalny jednorodzinny o głównej funkcji – dom letniskowy. To kategoria zaczerpnięta z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W konsekwencji takiej decyzji właściciel nieruchomości musiałby zapłacić dziesięciokrotnie wyższy podatek.

Mężczyzna sprzeciwił się takiemu nakazowi, twierdząc przy tym, że dom ten jest jedynym posiadanym przez niego, użytkowanym całorocznie tak przez niego, jak i przez jego rodzinę. Co więcej, wszyscy mieszkańcy są tam nawet zameldowani na pobyt cały, a fakt ciągłego użytkowania nieruchomości poświadczają rachunki wynikające z eksploatacji budynku (za prąd, gaz, wodę oraz wywóz śmieci).

Spór trafił na wokandę sądową. WSA w Gdańsku w wyroku z 28.2.2017 r. (I SA/Gd 1383/16) zgodził się z opinią mężczyzny. W opinii składu orzekającego organy podatkowe niesłusznie nałożyły na właściciela nieruchomości podatek w wyższej stawce, błędnie opierając się przy tym wyłącznie na kwalifikacji tejże nieruchomości zapisanej w ewidencji gruntów i budynków. Zdaniem sądu fiskus powinien brać także pod uwagę faktyczny sposób korzystania z budynku oraz jego parametry techniczne. Sąd przyznał fiskusowi rację, że zapisy w ewidencji gruntów i budynków są podstawą do nałożenia opodatkowania od nieruchomości, ale zwrócił również uwagę na to, że w prawie podatkowym nie ma jednoznacznego wskazania letniskowych domków rekreacyjnych. Dlatego też rozliczenia związane z tego typu nieruchomościami wymagają zbadania wszystkich towarzyszących okoliczności.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Stawka podatku zależna od korzystania z nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny