Statystyczne spadki w budownictwie

A A A

Na podstawie wstępnych danych GUS dotyczących I półrocza 2010 r. zostało stwierdzone, że w okresie tym zostało oddanych do użytkowania 63 993 mieszkań. Jest to wynik o 16,0% mniejszy niż w roku 2009 i o 7,6% mniejszy od analogicznego okresu w roku 2008.

 

Ożywienie na rynku budowlanym przejawia się wzrostem liczby mieszkań, których budowa została rozpoczęta. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku została rozpoczęta budowa 81 068 mieszkań, jest to o 19,5% więcej niż w okresie styczeń – czerwiec 2009. W tym okresie wydano pozwolenia na budowę 82 081 mieszkań. Jest to wynik o 9,0 % mniejszy od tego sprzed roku. Od listopada 2008 r. obserwuje się spadek liczby mieszkań, które otrzymały pozwolenia na budowę..

 

Inwestorzy indywidualni mieli największy udział jeśli chodzi o przyrost nowych zasobów mieszkaniowych, wynoszący 51,1%, jednak należy mieć na uwadze fakt, że w I półroczu roku 2010 r. wybudowali oni 32 709 mieszkań, tj. o 4,2% mieszkań mniej niż rok wcześniej. Odnotowany został spadek w pozyskiwaniu pozwoleń na budowę choć jest on mniejszy od tego z poprzedniego okresu. Uzyskano pozwolenia na budowę 50 132 mieszkań, jest to wynik o 2,7% mniejszy niż przed rokiem. Dla grupy inwestorów indywidualnych zaobserwowany został nieznaczny spadek liczby mieszkań, których budowa została rozpoczęta, są to 45 173 mieszkania i jest to o 0,8% mniej mieszkań niż w analogicznym okresie roku 2009.

 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w I półroczu 2010 r. stanowiła 39,9% liczby wszystkich oddanych mieszkań i wyniosła 25 540 mieszkań.. Ta grupa inwestorów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. rozpoczęła budowę 31 466 mieszkań i jest to liczba o 67,2% większa od tej z analogicznego okresu roku 2009. Liczba mieszkań, na których budowę otrzymano pozwolenia spadła o 13,1% i wyniosła 28 538.

 

Przez spółdzielnie mieszkaniowe w I półroczu tego roku zostało przekazanych do użytkowania o 17,8% mieszkań mniej niż rok wcześniej, tj. 2605 mieszkań. Liczba pozwoleń na budowę spadła z 2191 mieszkań w okresie styczeń – czerwiec 2009 r. do 1624 mieszkań w analogicznym okresie 2010. Rozpoczęto natomiast budowę o 13,4 % więcej mieszkań niż w tym samym okresie 2009 r., liczba ta wynosi 2143 mieszkania.

 

W I półroczu tego roku odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w pięciu województwach. Największy wzrost bo aż o 87,6 % w stosunku do analogicznego okresu w roku 2009 miał miejsce w województwie opolskim, a następnie w świętokrzyskim o 45,0% oraz podlaskim – o 36,5 %. Mniej o 27,6 % mieszkań niż przed rokiem przekazano w województwie mazowieckim, tj. 13 595 mieszkań. Największe spadki zostały odnotowane odpowiednio w województwach: małopolskim – o 39,4%, dolnośląskim – o 25,9%, lubuskim – o 24,3% i lubelskim – o 23,0%.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Statystyczne spadki w budownictwie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny