Sprzedaż udziału w nieruchomości usługą od 1.5.2004 r.

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający sprawę spółki, która w 2000 r. nabyła nieruchomość z budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, a następnie sprzedała udziały w tej nieruchomości, zachowując sobie prawo do wyłącznego korzystania z jednego apartamentu, orzekł, że dokonana w 2000 r. sprzedaż udziału jest usługą dopiero od 1.5.2004 r., kiedy to weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o VAT. W chwili zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowy udział nie był ani towarem ani usługą w rozumieniu ustawy o VAT.

 

W sprawie spółka – sprzedawca udziału w nieruchomości uznała transakcję za zwolniona z VAT. Stanowisko to zostało zakwestionowane przez organy skarbowe, które twierdziły, że sprzedaż obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części podlega 7% stawce VAT.

 

Na decyzję fiskusa spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której podnosiła, że zaskarżone decyzje naczelnika urzędu i dyrektora izby skarbowej są sprzeczne z prawem cywilnym. Przedmiotem transakcji była bowiem sprzedaż udziału we współwłasności działki zabudowanej obiektem mieszkalnym. W skardze spółka wskazywała na odmienność sprzedaży udziału w nieruchomości od sprzedaży samego budynku.

 

Sąd przychylił się jednak do stanowiska organów. Uznał, że w myśl art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o VAT z 1993 r. (obowiązującej w chwili zdarzenia) udział we współwłasności nieruchomości był towarem i podlegał opodatkowaniu. Dodał, że przedmiotem sprzedaży mogła być albo własność nieruchomości, na której znajduje się budynek, albo udział we współwłasności takiej nieruchomości. WSA przyznał, że występuje tu niezgodność z przepisami prawa cywilnego, ale nie ma to znaczenia dla prawa podatkowego, które jest w pełni autonomiczne.

 

Spółka złożyła od takiego wyroku kasację do NSA. Przede wszystkim podkreślała w niej błędne założenie sądu I instancji, że udział we współwłasności nieruchomości jest towarem.

 

NSA uznał skargę za uzasadnioną. W uzasadnieniu wyroku NSA przypomniał, że VAT podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług. Towarami zaś są rzeczy ruchome, wszelkie postaci energii, budynki, budowle lub ich części. W 2000 r. w przepisach o VAT nie było mowy o tym, że towarem jest też udział we współwłasności oznaczający prawo kilku osób do dysponowania jedną rzeczą (sygn. IFSK664/05).

 

Rozpoznając przedmiotową sprawę na gruncie obecnego stanu prawnego NSA orzekłby zapewnie odmiennie. Stosownie bowiem do art. 8 ustawy o VAT od 1.5.2004 r., wszystko, co nie jest towarem, a więc również sprzedaż udziału we współwłasności, jest usługą, od której też należy się VAT.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprzedaż udziału w nieruchomości usługą od 1.5.2004 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny