Sprzedaż mieszkania a zwrot bonifikaty

A A A

Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem 5 lat od dnia nabycia, ma obowiązek zwrotu części bonifikaty w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia, nieprzeznaczonej na nabycie innego lokalu mieszkalnego. To sedno uchwały Sądu Najwyższego z 26.1.2012 r. (III CZP 87/11).

 

Przedmiotowa uchwała jest odpowiedzią na pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku rozpatrującego sprawę o zwrot bonifikaty uzyskanej przez Annę F. i Katarzynę K. od gminy miasta Gdańska przy wykupie mieszkania komunalnego. W czerwcu 2006 r. kobiety wykupiły na własność mieszkanie, którego cenę ustalono na 78 800 zł. Gmina udzieliła nabywczyniom upustu w wysokości 90% tej ceny. Po dwóch latach Anna F. i Katarzyna K. sprzedały mieszkanie za 293 000 zł. Następnie za środki uzyskane z tej transakcji kupiły na współwłasność nowe mieszkanie, za które zapłaciły 234 000 zł. Przy tak ukształtowanym stanie faktycznym, gmina zażądała od kobiet zwrotu całej bonifikaty. Powołała się przy tym na art. 68 ust. 2 i 2a ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nim, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbył je lub wykorzystał na inne cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie musi jednak tego robić, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego mieszkania lub innej nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Mieszkanki Gdańska odmówiły zwrotu upustu, ponieważ ich zdaniem pieniądze ze sprzedaży przeznaczyły w całości na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Gmina wystąpiła więc przeciwko nim do sądu.

 

Sąd I instancji uwzględnił żądanie gminy w całości. Według niego art. 68 ust. 2a (pkt 5) ustawy nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Sąd argumentował, że od obowiązku zwrotu bonifikaty uwalnia tylko przeznaczenie na nabycie innego mieszkania całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Zaznaczył, że ustawodawca nie przewidział, iż w razie wydania na ten cel tylko części pieniędzy, obowiązek zwrotu obejmuje tylko część bonifikaty. Sąd Apelacyjny skłonił się ku koncepcji proporcjonalnego zwrotu bonifikaty. W ocenie sądu rygorystyczna interpretacja art. 68 ust. 2a pkt 5 byłaby sprzeczna z celem ustawodawcy. Zmuszałaby sprzedających mieszkania wykupione z bonifikatą do podejmowania nieracjonalnych decyzji i kupowania lokali większych i droższych niż odpowiadające ich potrzebom mieszkaniowym.

 

Sąd Apelacyjny nie był jednak pewny tej interpretacji, dlatego skierował pytanie do Sądu Najwyższego – czy w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez gminę na rzecz osoby fizycznej na zasadach preferencyjnych polegających na udzieleniu bonifikaty od ceny nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli sprzedał ten lokal mieszkalny przed upływem 5 lat od dnia nabycia, a środki uzyskane ze sprzedaży lokalu przeznaczył tylko w części na nabycie innego lokalu mieszkalnego, czy też obowiązek ten aktualizuje się jedynie proporcjonalnie w odniesieniu do pozostałej części środków nie przeznaczonych bezpośrednio na nabycie innego lokalu?

 

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Sądu Apelacyjnego. Uznał bowiem, iż osoba, która przed upływem 5 lat sprzedała mieszkanie wykupione od gminy i wydała na nowe lokum jedynie część uzyskanych pieniędzy, musi zwrócić tylko odpowiednią część bonifikaty.

 

Źródło: PAP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprzedaż mieszkania a zwrot bonifikaty
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny