Sprzedaż gruntu z VAT

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.10.2011 r. orzekł, iż wszechstronne przygotowanie do sprzedaży gruntu (uzbrojenie terenu, działania marketingowe) należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT (I FSK 1536/10).

 

Orzeczenie NSA jest zgodne z rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.9.2011 r. (w polskich sprawach C-180/10 i C-181/10). Trybunał uznał, że osobę, która w celu dokonania sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, należy uznać za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą”, a więc za podatnika.

 

Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczy podatniczki, która w 2000 r. nabyła połowę udziału w prawie wieczystego użytkowania ponad 5 ha gruntu. Następnie współwłaściciele podzielili grunt na 64 działki, ustalili dla nich warunki zabudowy oraz przyłączyli do sieci energetycznej i gazowej. Ponadto ponosili wydatki na usługi budowlane oraz zamieszczali ogłoszenia o sprzedaży działek. W ocenie organu podatkowego wszystkie te działania dokonywane od momentu nabycia gruntu świadczą o zamiarze dostawy działek w celach zarobkowych. Dlatego po 1.5.2004 r. (od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) sprzedaż tych działek należało opodatkować podatkiem od towarów i usług. Podatniczka nie zgodziła się z taką argumentacją. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi podniosła, że zakup ziemi miał dla niej charakter incydentalny. Ponadto do grona podatników nie można zaliczyć osoby fizycznej, która dokonuje sprzedaży majątku osobistego. WSA przyznał jednak rację fiskusowi. Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również wydał niekorzystny dla podatniczki wyrok. NSA uznał, iż właściciel, który wszechstronnie przygotowuje się do sprzedaży gruntu, musi liczyć się z konieczności zapłaty VAT. W niniejszej sprawie przygotowania do sprzedaży, uzbrojenie terenu, działania marketingowe wskazują, że była to nie tylko realizacja celu prywatnego, ale działalność gospodarcza.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprzedaż gruntu z VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny