Sprzedaż działki po przekształceniu a zwrot bonifikaty

A A A

Jeden z mieszkańców Łodzi odziedziczył dom z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Postanowił wykupić działkę, korzystając z preferencyjnych warunków wynikających z ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zapłacił zaledwie 1% wartości gruntu wycenionej na 131 tys. zł, ale uzyskawszy taką bonifikatę mężczyzna powinien zaniechać sprzedaży nieruchomości przez 5 kolejnych lat. W tym czasie nie mógł także przeznaczyć działki na cele niemieszkaniowe.

Stało się jednak inaczej. Podatnik sprzedał działkę z domem, a za uzyskane w ten sposób środki chciał kupić sobie mieszkanie. Fiskus w postaci łódzkiego magistratu po odnotowaniu transakcji zażądał zwrotu kwoty zniżki. Mężczyzna tłumaczył się, że odziedziczony budynek był w złym stanie technicznym i wymagał kosztownego remontu, na który podatnik nie miał środków, jednak władze miasta nie uznały tej argumentacji za wystarczającą by odstąpić od żądania.

Sprawa trafiła do SKO. Podatnik skarżąc decyzję organów podatkowych twierdził, że nie złamał prawa, ponieważ choć sprzedał dom i działkę, to nie przeznaczył środków transakcji na cele inne niż mieszkaniowe. Odwoływał się przy tym do łącznego zaistnienia przesłanek opisanych w art. 4 ust. 15 ww. ustawy. Twierdził także, że podobne zasady przyjmuje się w przypadku sprzedaży odziedziczonych mieszkań, o czym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Te argumenty nie przekonały SKO, dlatego podatnik skierował sprawę do WSA. Sąd jednak podtrzymał decyzje wcześniej wydane w sprawie. Zdaniem sądu kluczowe w omawianym sporze jest to, że doszło do zbycia nieruchomości. Cel, na który miałyby zostać przeznaczone uzyskane w ten sposób środki pozostaje bez znaczenia.

Mężczyzna ostatecznie zaskarżył uzyskane orzeczenie do NSA. Sąd ten w wyroku z 8.4.2016 r. (I OSK 1742/14) oddalił jednak skargę podatnika, uznając przy tym jego twierdzenie o konieczności łącznego wystąpienia przesłanek, o których mowa powyżej, za bezpodstawne. W opinii składu orzekającego o takim stanie rzeczy przesądza fakt, że w obecnym prawodawstwie nie istnieją regulacje, które wskazywałyby jednoznacznie na konieczność stosowania w omawianym przypadku reguł podobnych do obowiązujących w przypadku odziedziczonych mieszkań.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprzedaż działki po przekształceniu a zwrot bonifikaty
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny