Spór o uznanie tunelu kwiaciarskiego za tymczasowy obiekt budowlany

A A A

Podczas kontroli przeprowadzonej na jednej z nieruchomości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odkrył, że na posesji znajdował się obiekt budowlany powstały bez uzyskania stosowanych zezwoleń. Chodziło o metalową konstrukcję usadowioną na kostce betonowej i pokrytą w całości foliową plandeką. Inspektor uznał taki obiekt za samowolę budowlaną i nakazał jego rozbiórkę. Z taką klasyfikacją nie zgodziła się właścicielka i zaskarżyła wydaną decyzję do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Argumentowała przy tym, że sporny obiekt, to nic innego, jak tunel foliowy przeznaczony do hodowli kwiatów i jako taki nie wymaga uzyskiwania zezwoleń na budowę ani dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń.

 

WINB zgodził się z właścicielką co do tego, że ze względu na brak trwałego połączenia z gruntem tunel można uznać za tymczasowy obiekt budowlany, jednak w jego opinii dokonanie zgłoszenia i tak było konieczne. W toku sprawy wyszło bowiem na jaw, że tunel postawiła jeszcze poprzednia właścicielka nieruchomości, a ponieważ był on wykorzystywany przez kilka miesięcy w roku (ponad 120 dni) WINB uznał, że przeprowadzenie legalizacji zabudowy jest jednak konieczne.

Również ta decyzja została zaskarżona przez kobietę – najpierw do WSA w Łodzi, a następnie w efekcie uzyskania tam niekorzystnego wyroku – do NSA. Wnosząc skargę kasacyjną właścicielka kłopotliwego tunelu zarzucała m.in., że wcześniejszy wyrok WSA naruszył art. 29 i 30 w zw. z art. 3 pkt 5 PrBud poprzez zastosowanie przez sąd powyższych przepisów i uznanie, że tunel foliowy spełnia w zakresie swojej budowy, funkcji i celu przesłanki uznania go za tymczasowy obiekt budowlany, mimo że przeznaczenie i funkcja tego tunelu wskazują na to, iż jest on urządzeniem typowo rolniczym-ogrodniczym. W konsekwencji powyższego kobieta uznała, że wyrok naruszył także art. 48 ust. 1 PrBud poprzez wymaganie legalizacji obiektu, wobec którego ta legalizacja nie powinna być wymagana.

NSA w wyroku z 10.10.2018 r. (II OSK 2513/16) uznał wyrok sądu niższej instancji za prawidłowy i oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu swojego stanowiska skład orzekający argumentował dodatkowo, że dyskutowany w omawianej sprawie obiekt budowlany w ogóle nie był tunelem foliowym. Ten, co do zasady powinien służyć przyspieszonej wegetacji roślin. Tymczasem w tym przypadku metalowa konstrukcja była przykryta materiałem nieprzepuszczającym światła. W toku sprawy ustalono, że skarżąca wykorzystywała ten obiekt na potrzebę prowadzonej przez siebie kwiaciarni i sklepu. Nic zatem dziwnego, że dążyła do usankcjonowania korzystnej dla siebie klasyfikacji tego obiektu.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Spór o uznanie tunelu kwiaciarskiego za tymczasowy obiekt budowlany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny