Spór o podatek od nieruchomości należny od spółdzielni

A A A

Na wokandę NSA trafił spór dotyczący wpływu zakresu części działalności spółdzielni mieszkaniowej, zakwalifikowanej jako działalność gospodarcza, na wysokość podatku od nieruchomości.

W sprawę była zaangażowana spółdzielnia mieszkaniowa, której podstawowa działalność była związana z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych jej członków. Jako swoją działalność gospodarczą podmiot ten zakwalifikował tylko te (nieliczne w stosunku do całego funkcjonowania) działania, które były związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi. W związku z takim podziałem spółdzielnia nabrała wątpliwości co do wysokości podatku od nieruchomości, jaki powinna była wnieść do budżetu miasta. Ponieważ podmiot ten nie uzyskiwał zysków z tytułu swojej podstawowej działalności, uznano, że nie powinien on wnosić wyższej (przewidzianej dla instytucji prowadzących działalność gospodarczą) daniny od budynków, w których zlokalizowane były biura zarządu i administracji spółdzielni. Jej zdaniem większy podatek powinien zostać zapłacony tylko w związku z tą powierzchnią, z której uzyskiwano wynagrodzenie.

Spółdzielnia zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w tej sprawie do Prezydenta Miasta. Argumentując swoje stanowisko twierdziła, że reguła naliczania opodatkowania z wykorzystaniem proporcji metrażu wykorzystywanego w działalności do całości powierzchni budynków funkcjonuje na rynku również w odniesieniu do budowli, przy czym w tym przypadku pod uwagę należy wziąć wartość budowli, od której uzależniona jest stawka podatku.

Organ podatkowy nie zgodził się z opinią spółdzielni. Podobne niekorzystne dla wnioskodawcy stanowisko zajął też sąd pierwszej instancji. Spór ostatecznie rozwikłał NSA. W wyroku z 10.11.2015 r. (II FSK 2420/13) Sąd orzekł, że działalność gospodarcza, jaką z wykorzystaniem określonych środków prowadzi spółdzielnia mieszkaniowa, jest nastawiona na osiągnięcie jak najlepszego efektu, który nie koniecznie musi oznaczać zysk materialny. W prawodawstwie dotyczącym podatków nie ma natomiast żadnych podstaw, by zastosowanie znalazła zasada nakładania opodatkowania z wykorzystaniem proporcji, o których mówiła spółdzielnia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Spór o podatek od nieruchomości należny od spółdzielni
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny