Spór o możliwość wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór pomiędzy małżeństwem a starostą dotyczący zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Kilka lat temu małżonkowie oddali w 20-letnią dzierżawę nieruchomość rolną z lasem, a także prawo do 1/3 części dodatkowej niezabudowanej nieruchomości rolnej w zamian za czynsz dzierżawny i podatki. Kiedy jednak zwrócili się do starosty z wnioskiem o wykreślenie wskazanych dzierżawców z ewidencji budynków i gruntów okazało się, że sprawa nie jest taka prosta. Choć małżeństwo twierdziło, że tak naprawdę umowa dzierżawy nigdy nie weszła w życie, bowiem w rzeczywistości ich nieruchomości zostały nabyte na podstawie tzw. umowy na dożywocie, na co także wskazywały zapisy aktu notarialnego i ksiąg wieczystych, starosta odmówił dokonania wnioskowanych zmian. W opinii organu przedłożone dokumenty nie były wystarczające do wprowadzenia modyfikacji w ewidencji, bowiem w żaden sposób nie stanowiły o rozwiązaniu bądź wygaśnięciu zawartej umowy dzierżawy.

Małżeństwo interweniowało u wojewódzkiego inspektora geodezji i kartografii, ten jednak opowiedział się po stronie starosty. Na nic zdały się argumenty wnioskodawców, że organ ten nie ma kompetencji do oceniania, czy podpisana kiedyś umowa jest wciąż wiążąca. Nie poddając się w dążeniu do celu małżeństwo zaskarżyło wydane decyzje do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 7.12.2017 r. oddalił jednak skargę (II Bk 718/17) wskazując, że wcześniejsze postanowienia tak wojewódzkiego inspektoratu, jak i starosty były właściwe. Sąd zgodził się z argumentacją tych podmiotów wskazującą na brak możliwości sprawdzenia przez nie, czy problematyczna umowa dzierżawy faktycznie nie weszła w życie. Składu orzekającego nie przekonały argumenty małżeństwa, że nikt na wcześniejszym etapie postępowania w sprawie nie zwrócił uwagi na fakt, iż w związku z problematyczną umową nigdy nie wniesiono żadnej opłaty czynszowej za dzierżawę, ani też nie uprawiano teoretycznie dzierżawionej ziemi. Ponadto w opinii skarżących ani starosta, ani inspektorat, ani nawet sąd nie mają prawa domagać się przedłożenia dokumentów dotyczących rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, która z mocy prawa nie weszła w życie. WSA nie miał jednak wątpliwości, co do swojego stanowiska. Według sądu fakt zawarcia umowy o dożywocie nie miał wpływu na wygaśnięcie wcześniejszej umowy dzierżawy. W celu jej rozwiązania lub stwierdzenia nieważności konieczne jest spisanie odpowiedniego porozumienia pomiędzy małżeństwem i dzierżawcami, albo przeprowadzenie stosownego postępowania przed sądem cywilnym. Tylko na podstawie dokumentów bezsprzecznie stwierdzających, że zawarta umowa dzierżawy już nie obowiązuje, starosta będzie w stanie wprowadzić wnioskowaną przez małżeństwo zmianę w ewidencji gruntów i budynków.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Spór o możliwość wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny