Spłata zachowku a PIT

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sprawie opodatkowania PIT przez spadkobiercę, który otrzymane w spadku mieszkanie oddał dziecku pominiętemu w testamencie.


Spór na tym tle rozgorzał pomiędzy podatniczką a fiskusem. Kobieta otrzymała w spadku duży majątek, choć osoba, która go jej zapisała nie była bezdzietna. Spadkodawca miał syna, który na mocy prawa o dziedziczeniu powinien otrzymać zachowek (2/3 udziału spadkowego). Podatniczka porozumiała się z matką wspomnianego dziecka i ustaliły, że zamiast gotówki kobieta przepisze mu mieszkanie warte 300 tys. zł, które było częścią spadku. Taki stan rzeczy został usankcjonowany odpowiednią umową. Wszelkie formalności zostały załatwione przed upływem 5 lat od wejścia w posiadanie przedmiotowej nieruchomości przez kobietę, na podstawie czego wnioskowała ona, że jest zwolniona z konieczności zapłacenia podatku. W tym względzie powoływała się na art. 10 ust. 1 pkt 8 a) PDOFizU w tym sensie, że dokonana przez nią czynność nie stanowiła odpłatnego zbycia towaru. Chcąc uzyskać potwierdzenie powyższej tezy zwróciła się do skarbówki z wnioskiem o interpretację podatkową. Fiskus był jednak innego zdania. W opinii organu płatność w omawianej sytuacji nie musiała mieć charakteru pieniężnego. Biorąc pod uwagę, że w przepisach brak jest definicji „odpłatnego zbycia”, urzędnicy stwierdzili, że określenie to należy interpretować szeroko. Przedstawiciele skarbówki stwierdzili, że kobieta bezsprzecznie uzyskała korzyść i powinna w związku z tym zapłacić daninę.

Podatniczka nie zgodziła się z taką interpretacją i skierowała sprawę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął po jej stronie. Zdaniem tego organu fiskus wykazał się nadgorliwością i niepotrzebnie traktował w omawianym przypadku charakter świadczenia (odpłatne czy nieodpłatne) niezależnie od spłaty długu, jaki powstał pomiędzy kobietą a synem spadkodawcy. Co więcej, w opinii sądu nie było powodu, dla którego tak samo miałaby być traktowana osoba spłacająca wspomniany dług poprzez przeniesienie własności nieruchomości oraz taka, która dokonałaby odpłatnego zbycia odziedziczonego mieszkania.

Taką interpretację zaskarżył z kolei fiskus. Sprawa trafiła na wokandę NSA. W wyroku z 27.3.2019 r. (II FSK 699/17) sąd ten oddalił skargę kasacyjną i tym samym podtrzymał w mocy wyrok niższej instancji. Organ zauważył, że istnieje już wypracowana linia orzecznicza w podobnych sprawach – choć nie dotyczyły one bezpośrednio zachowku, to jednak omawianą sytuację należy traktować analogicznie. Uzasadniając swoje stanowisko organ stwierdził, że świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum) nie stanowi przysporzenia majątkowego tworzącego przychód podatniczki. Co więcej, kobieta i syn spadkodawcy nie mieli względem siebie żadnych wzajemnych świadczeń, co zdaniem NSA przesądza, że w omawianym przypadku nie mamy do czynienia z odpłatnością.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Spłata zachowku a PIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny