Solidarna odpowiedzialność za wspólną nieruchomość

A A A

Logika podpowiada, że gdy dana nieruchomość ma wielu właścicieli, do zapłaty podatku z tego tytułu powinien być zobligowani każdy z nich. Czy tak jest w rzeczywistości?

 

Jedna z czytelniczek Dziennika Gazety Prawnej jest współwłaścicielką drogi. Chociaż oprócz niej istnieje jeszcze kilku właścicieli, a jej udział we własności wynosi zaledwie 1/32, gmina wielokrotnie nakazywała jej zapłacić całą kwotę rocznego podatku od nieruchomości. Postępując w ten sposób samorząd opiera się na art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). Według tego przepisu ogran podatkowy może kierować się własnym uznaniem przy żądaniu zapłaty należnego podatku. Może zatem domagać się go w całości lub w częściach od wszystkich zobowiązanych łącznie, od wybranej grupy lub od każdego z osobna. Obowiązek zapłaty podatku ciąży bowiem na właścicielach solidarnie. W praktyce, zasada ta powoduje, że samorządy wybierają sobie te osoby, od których są w stanie łatwiej i szybciej ściągnąć należności. Funkcjonowanie takiej reguły potwierdzają anonimowi pracownicy urzędów. Jej ofiarą padła również wspomniana współwłaścicielka drogi.

 

W jej przypadku połowa przedmiotowej nieruchomości należała do osoby, która zmarła, a sprawy spadkowe po niej nie zostały jeszcze przeprowadzone. 1/4 własności jest w posiadaniu osoby, której nie można odnaleźć (miejsce jej pobytu nie jest znane). Pozostała część została podzielona pomiędzy 8 właścicieli, wśród których jest też podatniczka. Kobieta podejrzewa, że gmina często wybiera ją, jako osobę odpowiedzialną za zapłatę podatku, ponieważ jej nazwisko zaczyna się na literę, która jest z przodu alfabetu.

 

Zdaniem eksperta podatkowego z Deloitte, gmina może żądać całości świadczenia od jednego współwłaściciela. Podstawę do takiego działania daje jej art. 91 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), zgodnie z którym do solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, ze zm.) dotyczące zobowiązań cywilnoprawnych, tj. art. 366–378.

 

Podatniczka może próbować rozliczyć się z innymi współwłaścicielami, jednak czy do tego dojdzie, zależy od ich dobrej woli. Jeśli nastąpią kłopoty z odzyskaniem pieniędzy lub dojdzie do sporów w tym zakresie, pozostaje jej wniesienie sprawy do sądu z powództwa cywilnego.

 

Espert dostrzega szansę na uchylenie decyzji wymiarowej w tym, że gmina wydając decyzję o wezwaniu do zapłaty podatku musi umieścić w niej nazwiska wszystkich osób zobligowanych do tej czynności. Samorząd nie ma podstaw do wydania takiego dokumentu osobno dla każdego z właścicieli. Celem takiej zasady jest uniknięcie sytuacji, w której gmina otrzymałaby z tytułu podatku od nieruchomości kwotę wyższą od należnej. Jeśli jednak tak się stało, podatniczka może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w którym wykaże złe oznaczenie strony dezycji. W efekcie powinna ona zostać uchylona ze względów formalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że samorząd może ponownie wydać decyzję z uwzględnieniem poprawek do wykazanych błędów. Istostną kwestią w takim przypadku będzie jednak, że odsetki są naliczane od daty płatności, która na ogół jest wyznaczana na 14 dni od daty doręczenia prawidłowej decyzji.

 

SKO dokonuje również oceny sytuacji w przypadku skorzystania podatnika z prawa do wniesienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, która rażąco narusza prawo, np. nie została opatrzona datą lub podpisem (art. 247–252 Ordynacji podatkowej). Można o to wystąpić w ciągu 5 lat od doręczenia decyzji.

 

Przesdtawiciel jednej z wielkiopolskich gmin podpowiada, że w omawianej sytuacji podatniczka powinna spróbować dogadać się z urzędem. Co prawda w danym roku nie uniknie odpowiedzialności i będzie musiała zapłacić podatek, ale być może uda jej się osiągnąć porozumienie z przedstawicielami samorządu i w następnych latach jej nazwisko na liście zobowiązanych do zapłaty podatku przestanie figurować na pierwszym miejscu.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Solidarna odpowiedzialność za wspólną nieruchomość
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny