Służebność przesyłu w drodze zasiedzenia

A A A

W swojej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, iż dopuszczalne jest nabycie przez przedsiębiorstwo przesyłowe służebności przesyłu, także w drodze zasiedzenia, i to również przed uregulowaniem tej kwestii w noweli do Kodeksu cywilnego z 30.5.2008 r. Nie ma przy tym potrzeby oznaczania nieruchomości władnącej (III CZP 89/08).

 

Powyższe rozstrzygnięcie jest następstwem pytania prawnego, z jakim zwrócił się sąd II instancji, rozpatrujący apelację w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu przez poznańską spółka ENEA S.A. W trakcie prowadzonego postępowania SN ustalił następujący stan faktyczny. Krystyna i Michał W. nabyli w 1974 r. własność nieruchomości o powierzchni blisko 5000 m2. Na wskazanej nieruchomości poprzednik prawny spółki posadowił słupy przesyłowe, na którym rozpięto kabel wysokiego napięcia. Eksploatację urządzeń rozpoczęto z początkiem 1977 r. i trwa ona po dzień dzisiejszy. Przez cały okres eksploatacji urządzeń są na bieżąco konserwowane, a pracownicy spółki dokonują bieżących przeglądów technicznych. Mając na uwadze wskazany stan faktyczny, ENEA S.A. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej, zgodnie z postanowieniami art. 292 KC. Przepis ten stanowi, iż służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie, tylko w wypadku gdy polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Sąd I instancji uznał tę argumentację. W uzasadnieniu wskazano, iż zasiedzenie służebności nastąpiło w złej wierze z dniem 31.12.2006 r.

 

Od powyższego rozstrzygnięcia odwołało się małżeństwo W. W apelacji podniesiono, iż sąd I instancji nie oznaczył nieruchomości władnącej. Kwestia ta wzbudziła wątpliwości sądu II instancji, wobec czego zwrócił się on do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tej kwestii. Ostatecznie uznano, że przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu, co zostało dokonane dopiero w ww. noweli do Kodeksu cywilnego, możliwe było nabycie przez przedsiębiorstwo przesyłowe w drodze zasiedzenia służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Wobec powyższego nie jest koniecznym oznaczanie nieruchomości władnącej.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Służebność przesyłu w drodze zasiedzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny