Służebność przesyłu a drogi powiatowe

A A A

Sądowym rozstrzygnięciem zakończył się spór o ustanowienie służebności przesyłu. Wnioskodawcą w powyższym zakresie był powiat słupecki, którego władze chciały uregulować kwestię gazociągu biegnącego pod powierzchnią dróg powiatowych. Kilka lat wcześniej spółka gazownicza uzyskała od starostwa zgodę na bezterminowe korzystanie z pasa drogowego na potrzebę eksploatacji i konserwacji linii przesyłowej za stosowną opłatą, jednak na potrzebę powyższej umowy nie zawarto stosownego porozumienia, co pozwoliło samorządowi na skierowanie sprawy do sądu i domaganie się legalizacji służebności przesyłu oraz wyższego wynagrodzenia.

Sąd Rejonowy stanął po stronie powiatu. Uznał on, że wcześniejsza zgoda dotyczyła posadowienia instalacji, a samorządowi należy się dodatkowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Dlatego też SR zasądził żądaną przez urzędników kwotę 44 tys. zł. Spółka gazownicza nie zgodziła się z takim werdyktem i sprawia trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Koninie. Ten organ opowiedział się z kolei po stronie przedsiębiorcy przesyłowego. Uzasadniając swoje stanowisko SO argumentował, że drogi publiczne nie podlegają obrotowi prawnemu (podobnie jak np. kościół czy cmentarz), w szczególności sprzedaży, a więc także nie podlegają obciążeniu.

Ostatecznie jednak w omawianej sprawie postanowienie wydał Sąd Najwyższy, który 17.4.2019 r. (II CSK 291/18) oddalił skargę kasacyjną władz powiatu i podtrzymał w mocy wcześniejszy wyrok SO. SN zdecydował, że organ niższej instancji prawidłowo stwierdził, iż nieruchomość w postaci pasa drogowego nie może być obciążona służebnością. Uzasadniając swoje stanowisko SN tłumaczył, że w omawianym przypadku duże znaczenie mają zapisy ustawy o drogach publicznych, które dopuszczają przeprowadzenie w ich linii instalacji przesyłowych, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych przepisami (brak kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną, sieciami przesyłowymi, gazowniczymi czy energetycznymi). Jednocześnie istotne jest, że na posadowienie jakiejkolwiek instalacji zgodę musi wydać zarządca drogi, a wszelkie problematyczne kwestie w omawianym zakresie powinny być rozstrzygane na ścieżce administracyjnej (a nie na bazie KC). Sąd zauważył, że starostwo bezpodstawnie chciało uzyskać od spółki gazowniczej zarówno opłatę za zgodę na posadowienie linii przesyłowej, jak i wynagrodzenie z tytułu ustanowienia przesyłu. Tymczasem opłaty te niejako zastępują się wzajemnie, a skoro powiat uzyskał już jedną z nich, druga jest nieuzasadniona.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Służebność przesyłu a drogi powiatowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny