Słabsze wyniki na rynku kredytów mieszkaniowych

A A A

Związek Banków Polskich udostępnił nowy raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości w I kwartale 2012 r.

 

Jak wynika z opracowania, liczba udzielonych kredytów w okresie styczeń–marzec 2012 r. spadła o 5,96% w stosunku do liczby umów kredytowych zawartych w ostatnim kwartale 2011 r. i wyniosła 48 723. Łączną wartość udzielonych w I kwartale kredytów oszacowano na 10,2 mld zł (o 5,46% mniej niż w poprzednim kwartale). Dane te są również znacznie niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. Ponadto w efekcie zmian kursowych złotego do euro oraz franka szwajcarskiego obniżyła się łączna wartość portfela kredytów hipotecznych w sektorze bankowym do poziomu 308 mld zł (wobec 314 mld zł na koniec IV kwartału 2011 r.). W ocenie analityków malejąca liczba udzielanych kredytów to efekt wejścia w życie Rekomendacji S, wygaszania programu „Rodzina na Swoim” a także wycofania się banków z oferty kredytów walutowych. W analizowanym okresie o ponad 7% w stosunku do poprzedniego kwartału udział kredytów denominowanych w euro wyniósł 14,56% i spadł o 2,5 punktu procentowego. Kredyty denominowane we frankach szwajcarskich stanowiły już tylko 1,06% kredytów udzielonych ogółem.

 

Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, w I kwartale 2012 r. zaobserwowano nieznaczny wzrost średniej wartości udzielonego kredytu ogółem. Wartość ta wyniosła 209 348 zł. Przeciętna wysokość kredytu złotowego wzrosła o 3094 zł i wyniosła 187 865 zł, natomiast średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych wzrosła z poziomu 352 576 zł w IV kwartale 2011 r. do 361 417 zł w I kwartale 2012 r.

 

I kwartał 2012 r. nie przyniósł większych zmian w portfelu udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania. Zdecydowanie przeważają kredyty udzielone na okres 25–35 lat (w I kwartale 2012 r. ich udział wyniósł 62,07%). W tym samym czasie odnotowano spadek udziału kredytów udzielonych na okres powyżej 35 lat oraz do 15 lat – odpowiednio o 1,5 i 1,67 punktu procentowego.

 

Źródło: www.zbp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Słabsze wyniki na rynku kredytów mieszkaniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny